Categories
Ondernemen Strategisch denken

Ben jij klaar voor een kwantumsprong?

Ben jij klaar voor een kwantumsprong?

Stel je voor dat iedereen zijn potentieel ten volle zou benutten. Dat iedereen doet wat hij of zij graag wilt doen. En dat iedereen daardoor ook gewoon “de beste” wordt in wat hij of zij doet. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Wat zouden we allemaal voor elkaar kunnen betekenen?

Price Pritchett schreef Jij² en hij schreef daarmee een boek dat onder mijn huid is gekropen.
Hij spoort je aan om in nieuwe dimensies te denken, om je mentaal te begeven naar een plaats waar maar weinig mensen komen. Het stretcht je geest en het verandert je manier van denken voorgoed. Zowel op ondernemers- als op persoonlijk vlak.

Je persoonlijke effectiviteit vermenigvuldigen – het is zeker geen alledaags idee. Mensen kiezen graag voor het vanzelfsprekende. We vertrouwen graag op gedrag dat de voorbije jaren prima werkte. We hechten ons snel aan een aanpak die bruikbaar lijkt en die ons in staat stelt om te presteren en te slagen. Het is niet gemakkelijk om een vertrouwd gewoontepatroon te verlaten. Meer zelfs: we hebben de neiging om onze favoriete benadering meer en meer te gebruiken. Met als resultaat dat we steeds handiger worden in dingen op “onze” manier aan te pakken. Die handigheid heeft echter een keerzijde. Ze kan zich ook tegen ons keren. We worden namelijk overafhankelijk van de strategie en de tactiek die bij die aanpak horen. Daardoor verzetten we ons – vaak onbewust – tegen nieuwe ideeën. Die geven ons immers het gevoel dat we onhandig zijn, onervaren en dat we meer risico lopen.

Methodes die vroeger goed werkten, kunnen vroeg of laat hun bruikbaarheid verliezen. Tijden veranderen, situaties ook. Ondernemen vandaag is heel anders dan 10 jaar geleden. De wereld evolueert snel en als je niet mee evolueert, als je blijft steunen op je vertrouwde routines zonder open te staan voor vernieuwing, dan loop je vroeg of laat in een zelf opgezette val. Hierin schuilt de ironie. Datgene wat voor jou vertrouwd is, wordt het grootste obstakel voor je succes. Je gewoontegedrag blokkeert je groei, beperkt je in wat jij in je leven kunt bereiken.

Veel ondernemers zullen zich herkennen in de volgende situatie: je werkt hard, klopt 10 of 12 uren per dag. Vrije tijd heb je bijna niet meer, je stelt alles in het teken van je onderneming. Je kan niet nog meer doen dat datgene wat je reeds doet. Je hebt jezelf fysiek en intellectueel reeds tot het uiterste gedreven. Toch blijven de verwachte resultaten uit. Je rendement stagneert of daalt zelfs, ongeacht de immense inspanningen die je levert. Je verliest hierdoor stilaan het plezier in het ondernemen. Opgeven staat echter niet in jouw woordenboek. Dus ploeter je verder, jaar na jaar…

Het kan echter ook anders! Je hoeft geen genoegen te nemen met de dingen zoals ze zijn. Je bent niet verplicht te blijven ploeteren zonder noemenswaardige compensatie op financieel of persoonlijk vlak. Er is een andere, veel aangenamere weg om je prestaties te vergroten en je resultaten exponentieel te laten groeien! Volgens de wetenschappers gebruikt het merendeel van de mensen momenteel slechts een fractie van hun intellectuele capaciteit. Dat betekent dat er nog een immens onaangeroerd potentieel klaar ligt om te gebruiken! Je hebt dus nog maar het tipje van de sluier opgelicht van jouw potentieel, van wat jij kunt verwezenlijken in je leven.

Hoe kan je dit realiseren?
Door het toepassen van de kwantumsprongstrategie!
Mogelijk vraag je je af wat een kwantumsprong eigenlijk is. Het is een term uit de kwantumfysica; de wetenschap achter hoogtechnologische doorbraken zoals laser, computer, nucleaire energie, ruimtecommunicatie… Een kwantumsprong is de overgang van een atoom van de ene energietoestand naar de andere. Een explosieve sprong die een deeltje materie ondergaat wanneer het zich van de ene plaats naar de andere begeeft zonder schijnbare inspanning.

Kwantumfysica is de krachtigste wetenschap ooit bedacht door de mens. Het doet ons nadenken over tijd en ruimte maar tevens over  het menselijk bewustzijn en de werking ervan. Kwantumfysica heeft ook ontzagwekkende gevolgen voor jou, voor jouw potentieel en de kracht van jouw denkvermogen. De kwantumsprongstrategie zorgt voor een doorbraak in je prestaties, je maakt een sprong van Jij naar Jij² in minder tijd en met slechts een fractie van de moeite die het je normaal kost. We hebben het niet over een groei van 5 of 10%. Dat is slechts een geleidelijke vooruitgang. Een kwantumsprong produceert een spectaculaire winst, een exponentiële vermeerdering. Veel meer bereiken met minder inspanning en in een veel kortere tijdspanne. Je kunt je succes verdubbelen. Verdriedubbelen. Veel meer nog zelfs.

Uiteraard zijn er grenzen maar je echte grenzen liggen veel verder dan de ingebeelde grenzen die jij jezelf oplegt in je geest. Ben jij klaar voor een kwantumsprong? Laat dan je beperkende overtuigingen los. Vervang je oude, vastgeroeste denkpatronen – je gewoontegedrag – door nieuwe, verruimende overtuigingen.

“Gezond verstand” kan soms een vloek zijn omdat het beperkt wat je kunt bereiken of hoe hoog je kunt vliegen. Zogenaamde “verstandige” denkpatronen beperken het stretchen van je geest. Wat jij nodig hebt, zijn nieuwe denkpatronen die resulteren in nieuw gedrag. Je hebt nood aan nieuwe attitudes. Je moet bereid zijn om los te breken van je routines, van je oud gewoontegedrag. Enkel op die manier kan je een kwantumsprong maken. Stretch je denken. Verruim je gedachten. Laat nieuwe gedachten je tot nieuw gedrag brengen wat op zijn beurt zal leiden tot nieuwe resultaten.

Jij wordt Jij²!

Harder proberen? Stop er mee!
Kwantumsprongen bereik je niet door geleidelijke verandering of door “meer van hetzelfde”. Denk eens even na: “meer van hetzelfde” geeft jou meestal…meer van hetzelfde. 

Was je ooit getuige van de strijd op leven en dood van een vlieg die zich wanhopig een uitweg probeert te banen door een glasraam? De vlieg levert waanzinnige inspanningen, die echter geen hoop op overleven biedt. Ironie ten top: het gevecht dat de vlieg levert, is een onderdeel van de valstrik. Hoe hard de vlieg ook probeert, ze geraakt onmogelijk door het glas. Toch zet dit kleine insect haar leven op het spel. Door inspanning en vastberadenheid wil de vlieg in haar opzet slagen. Ze is echter gedoemd om te sterven, daar op een stoffige vensterbank. Terwijl aan de andere kant van de kamer mogelijk een deur openstaat. Waarom kiest de vlieg niet de weg van de minste weerstand door naar de open deur te vliegen? Waarom probeert de vlieg geen andere aanpak? Waarom denkt ze dat volharding kansen biedt op succes? De vlieg vindt haar aanpak ongetwijfeld zinvol. Jammer genoeg betekent het ook haar zekere dood. Tien seconden vliegen is alles wat het insect scheidt van de buitenwereld waar het zo naar verlangt. Een kwantumsprong naar de vrijheid.

Hoop jij op een doorbraak door harder te proberen dan ooit tevoren? Misschien vernietig je dan al je kansen op succes. Uiteraard zijn zelfdiscipline en volharding fundamentele kwaliteiten om je talenten te ontwikkelen. Maar harder proberen brengt alleen maar geleidelijke vooruitgang. Geen kwantumsprongen. Blijven proberen of veel harder proberen is vaak niet meer dan een enkele rit richting richting burn-out. Laat je overtuigingen en je kwaliteiten dus niet je zicht op betere wegen belemmeren.

Doe meer met minder!
Jij² eist een abrupte verandering in je gedrag. Overweeg een volledige ommezwaai. Think out of the box. Probeer onlogisch te zijn, zoek een paradoxale zet. Je moet iets nieuws doen!

Zodra je vast blijft zitten of zodra je prestaties beginnen te slabakken, treedt er een gevoel van onbehagen op. Er ontstaat weerstand, waardoor je de neiging krijgt om terug te keren naar je oude gewoontegedrag. Je gaat weer doen “waar je het beste in bent”. Dat is echter misschien wel het slechtste dat je kan doen. Het maakt niet uit of je fantastisch goed bent in iets, als het niet datgene is wat je zou moeten doen. Vertrouwen op het vertrouwde is een valstrik. Als de dingen die je gewoon bent te doen jou niet het gewenste resultaat opleveren dan moet je stoppen met die dingen te doen. Zo creëer je een opportuniteit en ruimte voor iets anders. Concentreer je op die dingen die wél werken. Zoek naar een andere aanpak die eenvoudig, nauwkeurig en efficiënt is. Het zal minder energie en emoties van je vergen. Jij² vraagt om de weg van minder weerstand. Er is een manier om meer te doen met minder.

Wil je iets in twijfel trekken? Twijfel dan aan je beperkingen.
Experts zijn het erover eens: de meeste mensen gebruiken slechts 10% van hun werkelijke potentieel. Als dat waar is dan zou je 10 keer beter kunnen presteren dan tot nog toe.
Mensen denken vaak dat scepticisme gebaseerd is op een rationele en objectieve evaluatie van feiten en gegevens over jezelf. Dat is niet waar. Twijfels ontstaan uit gebruikelijk denken. Jaren geleden heb je bepaalde ideeën als “juist” aanvaard. Vaak omdat je de gedachten van mensen rondom jou onbewust hebt overgenomen. Wanneer die overtuigingen jou echter beperken in je denken en handelen, weerhouden ze jou van een kwantumsprong. Je beperkende ideeën verdienen het om ter discussie gesteld te worden. Je hoeft niet zomaar gelijk wat te geloven. Je hoeft niet persé te geloven in de theorie en de slaagkansen van een kwantumsprong. Wat vooral belangrijk is: geloof niet meer in oude ideeën over je persoonlijke beperkingen. Doe gewoonweg alsof je volledig vertrouwen hebt in jezelf en in jouw mogelijkheden. Wat zou je doen als je wist dat je ging slagen? Welke gedachten zou je hebben? Hoe zou je je gedragen? Gedraag je vervolgens alsof je dat écht gelooft. Wees dapper. Waag de sprong en doe alsof je succes verzekerd is. Positief denken leidt tot positief gedrag wat tot positieve resultaten leidt.

Wat heb je hiervoor nodig?
Een duidelijk beeld van waar je naartoe wilt – een doel. Vervolgens moet je actie ondernemen. Houd het beeld van je doel levendig vast in je geest. Vertrouw in je potentieel en ga in vertrouwen die richting uit. Je hoeft niet te weten hoe je je doel zal bereiken. Je moet alleen weten waar je naartoe wilt. Je hebt toegang tot hulpbronnen die je niet kunt zien. Deze onzichtbare krachten treden in werking wanneer jij je er voor openstelt. Niet iedereen is een expert in de fysica van elektrische energie maar iedereen kan een lamp aansteken en de kamer verlichten. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Denk maar aan een ijsberg waarvan je alleen het topje kunt zien. Niemand kan deze krachten volledig verklaren, ze lijken te werken via je mentale verbeelding; intuïtie en “geluk”. Misschien krijg je plots inspiratie wanneer je zit te dagdromen. Of zie je plots een creatieve oplossing voor een probleem in een droom. Of er flitst een fantastisch idee door je hoofd terwijl je je doel visualiseert. De middelen die jij nodig hebt, lijken per toeval te verschijnen.

Kwantumsprongen zijn een proces om jezelf en de wereld anders te gebruiken, op een manier dat je andere mogelijkheden de kans biedt om zich te materialiseren. Jouw bereidheid om een kwantumsprong te maken, is wat het mogelijk maakt. Het is logisch dat het idee alleen al onwennig aanvoelt en uiteraard zijn er risico’s aan verbonden. Risico’s kan je nooit vermijden. Maar vergelijk die risico’s eens met de verborgen risico’s die verbonden zijn aan het niet nemen van een kwantumsprong? Wat riskeer je door niet voor een kwantumsprong te kiezen? Je neemt genoegen met slechts een fractie van wat het leven jou te bieden heeft. Je blijft vastzitten in je alledaagse routine en je krijgt niet wat je verwacht van het leven. Mogelijk is dat zelfs de zekerste manier om te verliezen. Denk aan de vlieg die zich te pletter vliegt tegen het glas.

Het gaat erom jezelf een grote kans te geven. Tot je je grenzen uittest, weet je nooit wat jouw kansen werkelijk zijn. De omstandigheden rondom jou veranderen in jouw voordeel zodra je ze begint uit te dagen. Wil je je kwetsbaarheid minimaliseren door een nieuw soort risico te vermijden? Dan vernietig je alle kansen op een kwantumsprong. Je moet bereid zijn om fouten te maken en om te falen. Als je geen moeilijkheden of problemen ondervindt, dan heb je mogelijk te laag gemikt. Dan ben je nog te ver verwijderd van jouw grenzen. Als je geen ongemak of angst voelt, dan speel je nog op veilig. Om te kunnen groeien, moet je moedig doen wat jou beangstigt. Pas dan sterft de angst een zekere dood. Wat is moed? Niet: de afwezigheid van angst en ongerustheid. Wel: doorgaan ongeacht deze gevoelens.


“Halfway through surgery it looks like there has been a murder in the operating room.”
Price Pritchett

Je kan geen cake bakken zonder een rommeltje te maken in de keuken. Een raket naar de maan is 90% van de tijd uit koers, ze “zoekt” haar weg door continu fouten te maken en weer bij te sturen. Het is gemakkelijk om je vertrouwen te verliezen als je je onzeker voelt, om op te geven wanneer het moeilijk gaat of wanneer je bekritiseerd wordt. Dat is een cruciaal moment in het proces. Geef niet op! Mislukking hoort er bij, het is een teken van vooruitgang. Thomas Edison zei: “I have not failed. I have just found 10,000 ways that won’t work.”

Wees jezelf bewust van je talenten, je bekwaamheid en je potentieel. Wees dankbaar voor al die zaken en doe er iets mee. Kijk naar de bijzondere vaardigheden die je reeds hebt ontwikkeld: het zijn je talenten die je hebt aangewend en gematerialiseerd. Hoeveel andere onontdekte talenten liggen er mogelijk nog binnen handbereik?

Kwantumsprongen gebeuren niet als je leeft met een lauw hart. Passie is een heel belangrijk deel van het proces. Passie brengt je ziel tot leven en vervult je geest. Passie moet echter gevoed worden, anders verkilt ze. Je moet je passie voeden door je spectaculaire droom te visualiseren. Alleen de warmte van een diep verlangen en intense, oprechte emoties beschermen jou tegen de kilte van twijfel, onzekerheid, angst, kritiek en mislukking. Je innerlijke drijfveer moet sterk genoeg zijn om je voorbij het punt van wensdromen te brengen. Luister naar je hart. Pas als je een “onbedwingbare obsessie” hebt, ben je klaar voor kwantumsprong.

De vooraanstaande Israëlische natuurfotograaf Yossi Eshbol maakte een prachtige foto van een Nubische steenbok die dapper over een ravijn springt in Mitzpe Ramon om zijn broer te bereiken die aan de overkant staat. Uiteraard houdt een dergelijke sprong een gigantisch risico in voor de steenbok. Heeft het dier zich echter laten weerhouden om te springen door zijn angst om te vallen? Neen, hij had een doel voor ogen en hij is er gewoon voor gegaan.

Denk eens na: welke dromen heb jij al gerealiseerd in je leven? De dromen die je actief hebt nagestreefd! Jij² veronderstelt dat je actie onderneemt. Je moet je passie, je droom tegemoet gaan. En dat betekent je schuilplaats en de veiligheid van het louter wensen achterlaten. Vertrouw op actie. Je bereidt je niet voor op een kwantumsprong, je maakt die gewoon. Je springt en tijdens je sprong stel je je koers bij tot je je doel bereikt. Je strategie ontwikkelt zich tijdens het ontdekkingsproces. Als je wilt wachten tot de omstandigheden perfect zijn dan haal je het nooit. Alles wat je nodig hebt, komt uit jezelf.

Vraag…zoek…vecht…en maak je droom waar!

Categories
Ondernemen

Zelfleiderschap als tool om je doelen te bereiken.

De valkuilen van authentiek leiderschap.

Iedere manager ondervindt al wel eens problemen in de relatie met zijn teamleden. Verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters, andere visies of werkmethodes, communicatie die voor verbetering vatbaar is, een meningsverschil dat niet ten gronde wordt uitgeklaard…al die zaken kunnen voor spanningen en stress zorgen. Hoewel iedere manager gebaat is met een goede sfeer en verstandhouding op de werkvloer, weet niet iedere manager hoe dat te bewerkstelligen. Vaak wordt de schuld in de schoenen van de andere partij gelegd maar dat werkt uiteraard in twee richtingen. 

Wat is de grootste wens van managers? Dat hun team gemotiveerd, zelfstandig en verantwoordelijk aan de slag gaat om de vooropgestelde resultaten te behalen.

Wat is de belangrijkste klacht van personeelsleden? Dat hun baas onvoldoende rekening houdt met hun wensen of mening.

Laat het duidelijk zijn: leiderschap en management zijn twee verschillende zaken. Niet elke manager is een goede leider. Niet elke leider is een goede manager. Het verschil zit hem in empowerment. Empowerment betekent “iemand meer macht geven door taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te delegeren”. Een veelgemaakte fout daarbij is dat er enkel taken worden gedelegeerd maar geen verantwoordelijkheden. Naast het delegeren van taken is het immers ook zeer belangrijk om je team de nodige autonomie te geven; de ruimte en bevoegdheden om te doen wat ze moeten doen om de resultaten te behalen die jij wenst. 

Empowerment is iets dat iemand aan jou geeft. Zelfleiderschap is wat jij doet om het te laten werken. Op ieder niveau van ondernemerschap is het belangrijk om je verantwoordelijkheid op te nemen, zodat je krijgt wat je nodig hebt om succesvol te zijn in je werk.

Een manager is iemand die in een leidinggevende functie werkt bij een onderneming waar uitvoerenden werken die leiding nodig hebben. De manager geeft leiding aan één of meerdere mensen, plant, organiseert en controleert. Bij sommige bedrijven wordt het etiket manager ook op functies geplakt waarbij de manager helemaal geen leiding geeft aan mensen maar wel verantwoordelijk is voor een bepaald product of gebied. Hoewel de werkzaamheden van managers onderling dus sterk kunnen verschillen, zijn er een paar algemene principes die in iedere managementfunctie terugkomen. Het gaat daarbij om plannen, organiseren, leidinggeven en controleren.

Als manager boek je resultaten met mensen en ben je verantwoordelijk voor je personeel. Leidinggeven aan mensen is een belangrijke taak van managers. Als manager moet je met een groep mensen bepaalde doelen halen. Daarom moeten managers in belangrijke mate een leider kunnen zijn, zodat de mensen aan wie je leiding geeft met plezier hun taken uitvoeren. Het is belangrijk voor iedere werkgever of manager om een goede relatie te hebben met je personeel en om aan te geven welke kant iedereen op moet.

Het klinkt allemaal vanzelfsprekend. Toch stellen we vast dat er op de werkvloer wel eens een negatieve relatie bestaat tussen managers en hun team. Wat uiteraard een impact heeft op de sfeer én op de resultaten. Dat komt vaak omdat niet iedereen van nature uit een authentiek leider is. Een authentiek leider is namelijk iemand die de sturing en ondersteuning kan geven die zijn team nodig heeft om hun doel te bereiken.

Wat zijn de drie valkuilen van zelfleiderschap en de geheimen om deze te omzeilen?

1. Denken zoals een olifant.

Veel mensen – en dus ook managers – denken zoals een olifant.

Een baby-olifant die getraind wordt, wordt met één poot vastgebonden aan een paal in de grond. Het olifantje wil weglopen, trekt en rukt maar kan niet loskomen. De paal zit te diep in de grond, de ketting is te sterk. Hij doet moeite om los te geraken maar het lukt hem niet. Na verloop van tijd probeert het olifantje zelfs niet meer om los te geraken. Naarmate hij ouder wordt, neemt hij aan dat hij niet kan wegkomen. Nu is hij volwassen. Alleen al door te niezen, zou hij de paal uit de grond kunnen trekken. Zo sterk is hij geworden. Maar hij probeert het niet eens meer. Hij is er van overtuigd dat het toch niet mogelijk is.

Deze veronderstellingen worden beperkende overtuigingen of niet-getoetste aannames genoemd. Een niet-getoetste aanname is een overtuiging gebaseerd op eerdere ervaringen die je huidige en toekomstige ervaringen beperkt. Ook wij worden elke dag beperkt en afgeremd door onze overtuigingen. Als leider is het belangrijk om je eigen overtuigingen en gedachten regelmatig met een open blik en een open mind te evalueren. Er is altijd ruimte voor verbetering.

Geheim nr. 1: Toets niet-getoetste aannames!

2. Positiemacht is de enige macht die werkt.

Hoe machtig voel jij je als ondernemer in jouw business?

Veel managers of ondernemers voelen zich gefrustreerd omdat ze niet in de positie verkeren om ervoor te zorgen dat mensen doen wat zij willen. Daardoor voelen zij zich vaak machteloos, beperkt en verstikt door verwachtingen. Ze voelen zich belast door een zeker gebrek aan ervaring met bepaalde types van mensen, bedreigd door mensen die de macht hebben om op hun beurt over hun lot te beschikken.

Het woord macht heeft vandaag de dag al snel een negatieve connotatie. Het doet denken aan misbruik, corruptie, dwang, controle, autoriteit, manipulatie, geld, dominantie… Hierdoor wekt het woord macht vaak weerstand op. Ook in een onderneming waar sommigen meer macht hebben dan anderen en de machtigen zaken gedaan moeten krijgen van de minder-machtigen. Een heleboel mensen denken dat er maar één soort macht is, de macht die samenhangt met een positie. Die manier van denken is heel beperkend.

Er bestaan namelijk verschillende machtsbronnen die je kan aanwenden om anderen te beïnvloeden en je doelen te realiseren. Sommige mensen erkennen hun macht niet omdat ze bang zijn wat anderen zouden kunnen denken. Maar het feit dat je macht hebt, betekent niet dat je die moet gebruiken. En het betekent al helemaal niet dat je die macht moet misbruiken.

Er bestaan niet minder dan 5 verschillende machtsposities:

 • positiemacht
 • taakmacht
 • persoonlijke macht
 • relatiemacht
 • expertmacht

Hoe kan je jezelf leiden als je je niet bewust bent van je eigen machtsbronnen?

Begrijpen en erkennen welke macht je hebt, geeft je een gevoel van controle. Controle over je baan en over je keuzes. Elke machtsbron kan bijdragen aan je succes of kan een zwakke schakel worden. De boodschap is: bepaal en herken je machtsbronnen en koester die.

Het grote voordeel van macht is het vermogen om meer goed te doen; voor jezelf, je familie, je team, je organisatie of je gemeenschap.

“De enige manier waarop je iemand kan leiden, is door het vertrouwen in je zelfsturing te herstellen.” (Henry Miller)

Geheim nr. 2: Wees trots op je machtsbronnen

3. Soloslim spelen (foute zelfdiagnose)

Er zijn twee belangrijke vragen die je jezelf als ondernemer moet stellen:

Welk competentieniveau heb je? Competentie betekent dat je de kennis en vaardigheden hebt om het doel te bereiken of om de gevraagde vaardigheid te tonen.Veel mensen doen alsof ze competentie hebben terwijl ze die in werkelijkheid niet hebben.

Hoe betrokken ben je? Betrokkenheid wordt gemeten door je motivatie voor en je vertrouwen in het doel.

Om mensen te laten zien hoe je competentie en betrokkenheid veranderen als ze iets nieuws leren, werd het ontwikkelingscontinuüm ontwikkeld. Wanneer je iets nieuws leert, doorloop je normaal gezien de vier stadia van het ontwikkelingscontinuüm:

 • Fase O1: de enthousiaste beginner-fase
 • Fase O2: de ontgoochelde leerling-fase
 • Fase O3: de capabele maar voorzichtige presteerder-fase
 • Fase O4: de zelfsturende professional-fase

Als je voor het eerst iets begint te leren of een doel aanpakt, heb je een enthousiasme dat je gebrek aan competentie overschaduwt. Zodra je echt met je doel bezig bent en erachter komt dat je mogelijk minder competent bent dan je aanvankelijk dacht, vallen je verwachtingen echter in duigen.

Als je in die ontnuchterde leerling-fase zit en je hebt geen competentie en betrokkenheid en je beslist daarom bewust dat het niet de tijd en moeite waard is om door te gaan, dan ben je geen mislukkeling. Integendeel, dan ben je een zelfleider die verantwoordelijkheid opneemt. Als je – in diezelfde situatie – echter beslist om niet op te geven, dan moet je analyseren wat jouw behoeften zijn om door te kunnen groeien van enthousiaste beginner tot zelfsturend professional.

Wil je de competentie om je doel te bereiken, vergroten dan heb je behoefte aan sturing. Sturing van iemand die:

 • duidelijke doelen stelt
 • een actieplan opstelt
 • je laat zien hoe je een doel bereikt of een vaardigheid uitvoert
 • rollen uitlegt
 • tijdlimieten stelt
 • prioriteiten stelt
 • je werk opvolgt, evalueert en feedback geeft

Wil je de betrokkenheid om je doel te bereiken, vergroten dan heb je behoefte aan ondersteuning van iemand die:

 • naar je luistert
 • je prijst en aanmoedigt
 • het oplossen van problemen gemakkelijker maakt
 • om jouw ideeën en suggesties vraagt
 • uitleg geeft over het waarom (je eraan herinnert waarom je iets doet)
 • relevante informatie met je deelt vanuit zijn of haar ervaring
 • relevante informatie met je deelt over de organisatie

Is je competentie laag dan heb je sturing nodig. Is je betrokkenheid laag dan heb je ondersteuning nodig. Het is duidelijk dat deze wisselwerking uiterst belangrijk is binnen een team. Een authentiek leider weet wat nodig is, voor zichzelf en voor zijn team. Hij of zij is ook in staat om zijn teamleden te bieden wat zij nodig hebben.

Voor elk ontwikkelingsniveau bestaat er een overeenkomstige leiderschapsstijl met de juiste hoeveelheid sturing en/of ondersteuning die nodig is.

 • Op het niveau van ontwikkelingsfase O1 heb je leiderschapsstijl S1 nodig: leiden.
 • Op het niveau van ontwikkelingsfase O2 heb je leiderschapsstijl S2 nodig: begeleiden.
 • Op het niveau van ontwikkelingsfase O3 heb je leiderschapsstijl S3 nodig: ondersteunen.
 • Op het niveau van ontwikkelingsfase O4 heb je leiderschapsstijl S4 nodig: delegeren.

De sterkste woorden om samenwerking voor succes te bekomen, zijn “ik heb behoefte aan”. Communiceer je noden. Een duidelijke, positieve en geweldloze communicatie vormt de basis voor constructief teamwerk.

Geheim nr. 3: Werk samen voor succes!

Als je je doelen bereikt, komt dat gewoonlijk doordat je instinctief het initiatief neemt tot zelfleiderschap en ervoor zorgt dat je krijgt wat je nodig hebt om te slagen.

Categories
Ken je cijfers

De 3 basisregels voor financiële welvaart

De drie basisregels voor financiële welvaart 

Wat ik leerde van “The Richest Man in Babylon”

Hoe komt het dat sommige mensen geboren lijken te zijn voor het geluk? 

Alles wat zij aanraken, verandert in goud. Ze kennen de juiste mensen, spreken de juiste taal, bezitten de juiste kennis.… Ieder nieuw project waar ze hun schouders onder zetten, wordt een succes. Ze lijken wel magneten te zijn voor rijkdom en succes. Terwijl anderen hun ganse leven lang keihard werken zonder daar rijk van te worden. Het is altijd al zo geweest, sinds mensenheugenis en overal ter wereld. Een frustratie voor velen. Het lijkt oneerlijk, alsof er een hogere macht bestaat die lukraak de ene begunstigt en de andere niet. Karma. In sommige godsdiensten wordt dat voor waar aangenomen. In een volgend leven word je beloond of bestraft voor de manier waarop je je vorige leven hebt geleid. Aldus klim je of daal je op de maatschappelijke en materiële ladder. Soms verschuilt men zich achter deze overtuiging met de bewering dat je als mens geen vat zou hebben op je leven en op je resultaten. Het tegendeel is uiteraard waar.

De weg naar succes en welvaart en alles wat daarmee gepaard gaat, ligt open voor iedereen die de regels kent, respecteert en ernaar leeft. Welke regels? Gouden regels die je inzicht en begrip bijbrengen voor de manier waarop je met geld omgaat; hoe je geld verwerft, het behoudt en het zich laat vermenigvuldigen.

Zoals vele ondernemers verliep ook mijn ondernemerspad niet altijd over rozen. Als beginnende zelfstandige werkte ik keihard. Als ondernemerszoon had ik ook niets anders gezien. “Als je iets wilt bereiken, moet je er hard voor werken.” Ik klopte minstens 80 uren per week en deed letterlijk alles voor en in functie van mijn bedrijf. Ik vergat daardoor soms mezelf en de mensen rondom mij omdat ik ervan overtuigd was dat ik alleen door keihard te werken succesvol kon worden. Beperkende overtuiging nummer één. Mijn theorie bleek namelijk niet te kloppen. Hoe hard ik ook werkte, ik kon met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Nog meer uren werken, was geen optie. Ik had mijn plafond bereikt. 

De moeilijkheden waarmee ik te maken kreeg, ontmoedigden mij echter niet. Ik was – en ben nog steeds – enthousiast en gedreven. Het woord opgeven staat niet in mijn woordenboek. Leren wel. Groeien ook. Ik wist dat ik goed was in wat ik deed maar mijn bedrijfsresultaten weerspiegelden dat niet. Ik wilde een betere ondernemer worden en betere resultaten behalen. Dus ging ik op zoek naar meer en andere kennis. Doorheen mijn jarenlange zoektocht volgde ik verschillende cursussen en las ik heel wat boeken. 

Eentje daarvan is “The Richest Man in Babylon”, geschreven rond 1926 door de Amerikaanse zakenman George S. Clason. Een tijdloze en inspirerende klassieker die op een verhalende manier inzicht biedt in en een oplossing voor financiële problemen. 

“The Richest Man in Babylon” vertelt op een verhalende manier over de regels van succesvol omgaan met rijkdom. In Babylon, 6000 jaar geleden de meest welvarende stad van het oude rijk, leeft en werkt de wagenmaker Bansir. Hij is gefrustreerd omdat hij – ondanks zijn harde werk – op het einde van de maand altijd blut is en zijn gezin in armoede leeft. Hij ziet anderen die samen met hem in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid en die wel succesvol worden en rijkdom vergaren. Hij begrijpt niet waarom sommigen dat geluk ervaren en hij niet. Bashir wil verandering brengen in zijn penibele situatie en hij wendt zich tot Arkad, de rijkste man van de stad om financieel advies. Door middel van parabels vertelt deze hoe hij doorheen de jaren geleerd heeft verstandig met geld om te gaan en aldus de meest welvarende man van de stad werd.

Wat ik heb vooral geleerd heb uit “The Richest Man in Babylon” is dat je je toekomst en je financiële welvaart wel degelijk kunt sturen. In die zin dat je met de nodige wijsheid en kennis in pacht de omstandigheden rondom jou zo gunstig mogelijk kan maken en de financiële risico’s zoveel mogelijk kan beperken. Er is overvloed voor iedereen. Je moet enkel weten wat de regels zijn en ernaar leven. Hoe je dat doet, vertel ik je in de 3 Wetten van Welvaart. Het lijkt misschien simpel en voor de hand liggend maar voor wie worstelt met cashflow problemen of financiële zorgen heeft,

Wet van Welvaart nr. 1: Spendeer minder dan je verdient

A part of all I earn is mine to keep.

“A part of all you earn is yours to keep. It should be not less than a tenth no matter how little you earn. It can be as much more as you can afford. Pay yourself first. Do not buy from the clothes-maker and the sandal-maker more than you can pay out of the rest and still have enough for food and charity and penance to the Gods. Wealth, like a tree, grows from a tiny seed. The first copper you save is the seed from which your tree of wealth shall grow.”

Als je op een verstandige manier met je geld omgaat, dan zorg je ervoor dat je minder uitgeeft dan je verdient. Iedereen heeft het recht om een gedeelte van zijn of haar inkomen voor zichzelf te behouden. Geef daarom niet alles uit maar zet – aan het begin van de maand – telkens een vast bedrag opzij. Dat zou minstens 10% van je loon moeten zijn maar het kan uiteraard ook meer zijn. Gebruik de rest van je inkomen om van te leven en te genieten. Als je bijvoorbeeld 10% van je loon spaart, zorg er dan voor dat je van de overige 90% kan leven en al je maandelijkse onkosten kan betalen. Houd je uitgaven onder controle zodat je niet aan je spaargeld hoeft te raken om in je levensonderhoud te voorzien. 

Overdrijf niet in spaarzaamheid. Je hebt het recht om een aangenaam leven te kunnen leiden. Het is niet nodig om in extremen te vervallen. Bepaal voor jezelf welk bedrag je zal sparen zodat je nog voldoende financiële armslag overhoudt om een normaal en aangenaam leven te kunnen leiden. Anders zal er weerstand groeien tegen je spaargewoonte waardoor je deze op lange termijn niet zal volhouden.

Neem de beslissing om te sparen en maak er een vaste gewoonte van. Zeg iedere dag tegen jezelf: “Ik heb het recht om een gedeelte van mijn inkomen voor mezelf te houden.” Blijf bij je beslissing. Hierdoor wordt het een gewoonte, een vast gegeven, dat je bijvoorbeeld met 90% van je loon toekomt om in je levensonderhoud te voorzien. Je programmeert op die manier je geest – je mind – en je zet hiermee een eerste stap op het pad naar jouw persoonlijke rijkdom. 

Je denken bepaalt je gedrag en je gedrag bepaalt je resultaten. Wil je andere resultaten bekomen in je onderneming en in je leven dan moet je je manier van denken veranderen. Vervang oude, beperkende overtuigingen door nieuwe, positieve denkpatronen en creëer zo je eigen Succes Mind. Maak jezelf niet tot een slachtoffer van omstandigheden maar neem zelf de beslissing tot verandering.

Wet van Welvaart nr. 2: Laat je adviseren door mensen die bekwaam zijn om advies te geven door hun eigen ervaring

Learn to make your treasure work for you. 

““A twelfth month after Algamish had gone, he again returned and said to me: Son, have you paid to yourself not less than one-tenth of all you have earned for the past year? I answered proudly: Yes Master, I have. That is good, he answered beaming upon me. And what have you done with it? I have given it to Azmur, the brick maker, who told me he was traveling over the far seas and in Tyre he would buy for me the rare jewels of the Phoenicians. When he returns we shall sell these at high prices and divide the earnings. Every fool must learn, he growled, but why trust the knowledge of a brick maker about jewels? Would you go to the bread maker to inquire about the stars? No, by my tunic, you would go to the astrologer, if you had power to think.”

Wanneer je de beslissing hebt genomen om te sparen, begin dan onmiddellijk na te denken over wat je met je spaargeld gaat doen. Het gewoon bewaren in een sok onder de matras of het op een bankrekening laten staan levert weinig tot niets op. 

Bedenk een manier waardoor de geld kan verdienen door je spaargeld te gebruiken. Werk een strategie uit waarbij je je geld investeert op een manier dat het een meerwaarde krijgt, dat het intrest opbrengt. Die meerwaarde ga je dan op zijn beurt ook investeren waardoor de meerwaarde ook een meerwaarde zal realiseren. 

Herinvesteer dus de winsten die je maakt. Als je de opbrengst van je spaargeld opsoupeert dan blijft er steeds eenzelfde basisbedrag over en dat is niet de bedoeling. Laat je geld voor jou werken. Als je 10,000 € kan sparen en je kan daarop 5% intrest verdienen dan heb je het jaar daarop 10,500 € om te herinvesteren. En zo verder. 

Zoek je investeringen zodanig uit dat je steeds winst maakt op je winst. Op die manier verzeker je jezelf van blijvende inkomsten. 

Investeer uiteraard steeds op een wijze, doordachte manier waarbij je risico’s zoveel mogelijk beperkt. Investeren in vastgoed of grond is altijd verstandig omdat de waarde hiervan doorheen de jaren gegarandeerd stijgt. Verzeker jezelf en je gezin van een toekomstig inkomen voor later en van een eigen dak boven het hoofd, zodat je ook comfortabel en zonder stress kan leven en genieten wanneer je niet langer in de mogelijkheid bent om te werken.

Wet van Welvaart Nr. 3: Leer jezelf hoe je geld vergaart, behoudt en hoe er mee te werken.

Increase thy ability to earn.

“Thus the seventh and last remedy for a lean purse is to cultivate thy own powers, to study and become wiser, to become more skillful, to so act as to respect thyself. Thereby shall thy acquire confidence in thyself to achieve thy carefully considered desires. There is more gold in Babylon, my students, than you dreamest of. There is abundance for all. Go thou forth and practice these truths that thou mayest prosper and grow wealthy, as is thy right.”

Iedere ondernemer heeft het recht om succesvol te zijn als compensatie voor het werk dat wordt gepresteerd en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Als je aan je plafond zit wat werkuren betreft en je houdt je kosten onder controle, maar er komt niet genoeg geld binnen om voldoende cash flow te garanderen dan moet je er voor zorgen dat het werk dat je levert meer gaat opbrengen. 

Hoe doe je dat? Door je werk dusdanig te optimaliseren dat jouw bedrijf een meerwaarde gaat brengen voor jouw klanten. Door je kennis te vergroten en door de kwaliteit van je werk te verhogen, met andere woorden door je aanbod te perfectioneren. Streef naar uitmuntendheid. Lever de best mogelijke diensten aan je klanten. Zo creëer je een meerwaarde voor je zaak en voor je cliënteel en kan je je prijzen optrekken. Waardoor je meer inkomen genereert. Waardoor je eventueel op termijn zelfs minder uren kan gaan werken en toch evenveel of meer verdienen als dat jouw doel zou zijn. In welke sector je ook werkt, hoe hoogstaand je niveau ook is, onthoud dat er altijd ruimte is voor verbetering.

Bestaat er volgens mij een manier om geluk en welvaart aan te trekken? 

Ja. Door voortdurend te streven naar verbetering in je diensten en je product. Door verstandig aan geldbeheer te doen. Door weldoordacht te sparen, beleggen en investeren. Door snel en beslist te handelen wanneer een opportuniteit zich aandient. “When opportunity knocks, open the door.” Zo creëer je je eigen kansen op succes. Stel niet nodeloos uit maar handel snel en efficiënt. Neem een beslissing wanneer ze moet genomen worden en ga verder. 

Onderneem op een strategische manier en niet louter tactisch. Ondernemen gaat samen met strategie en mindset. Stel je doelen, werk een plan uit om die doelen te bereiken en geef niet op tot je je doel hebt bereikt. Stel jezelf vervolgens een nieuw doel. En bovenal: vertrouw op je buikgevoel, op je intuïtie. Als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. 

Laat je niet afleiden van je doel maar focus jezelf op die zaken die de groei van je onderneming bevorderen. Wanneer je vastbesloten bent om je doel te bereiken dan zal je een manier vinden om dit te realiseren. “Mindset is everything.” Als de gebroeders Wright niet zo gedetermineerd waren geweest, dan zouden er vandaag geen vliegtuigen door het luchtruim vliegen.

“Men of action are favored by the Goddess of Good Luck.” (The Richest Man in Babylon) 
Women too, of course. 

Categories
Ondernemen Uncategorized

Hoe word je een ondernemer 2.0?

Hoe word je een ondernemer 2.0?

17 manieren om meer uit jezelf en uit je zaak te halen

Je hebt de stap gezet: je bent je eigen zaak begonnen! Je bent gedreven en enthousiast. Je gaat er voor! Of je bent reeds een aantal jaren bezig met ondernemen. Maar om de één of andere reden loopt het niet zo vlot als je gehoopt had. Je werkt wel 80 uren per week. Klant is immers koning. Je hebt zo goed als geen sociaal leven meer. Business before pleasure, toch? Er is nog zelden tijd om leuke dingen te doen met je gezin omdat er altijd wel weer iets tussenkomt, waardoor je werkdagen uitlopen en je tijdens het weekend nog aan je administratie moet werken. Anders geraken je facturen niet tijdig buiten en komt er geen geld binnen. Voor niets gaat immers enkel de zon op. Je zou jezelf graag meer loon uitkeren als compensatie voor je harde werk en de vele uren die je klopt, maar vaak laat de situatie dat niet toe omdat de kosten van je zaak de pan uit swingen.

Herkenbaar?

Het enthousiasme van de (startende) ondernemer slinkt soms met de jaren. Je doet je werk nog steeds graag en je bent er goed of zelfs zeer goed in. Je houdt van de relatieve vrijheid van de zelfstandigheid. Je zet je elke dag weer voor 100% in om je klanten de best mogelijke service te bieden. Maar het frustreert je dat je niet vooruit geraakt, dat je je zaak niet tot een hoger niveau lijkt te kunnen brengen. 

Hoe komt het toch dat succesvolle ondernemers, grootverdieners, zoveel voldoening lijken te halen uit hun werk terwijl jij als kleine zelfstandige jezelf te pletter werkt en toch ter plaatste lijkt te blijven trappelen? Wat doen zij wat jij niet doet? Wat is hun geheim om meer plezier te halen uit hun werk? Om nog een leven te leiden naast hun job, om zichzelf een degelijk loon uit te betalen en een comfortabel leven te kunnen leiden?

Wel, zij denken en ondernemen voornamelijk strategisch en niet louter tactisch. En ze hebben de juiste mindset waardoor hun denken rechtstreeks naar de gewenste resultaten leidt. Zo weten zij hun toegevoegde waarde voor hun bedrijf te vergroten én halen ze meer uit zichzelf en uit hun zaak.

Uiteraard kan jij dit ook! Je beschikt reeds over heel wat noodzakelijke tools die jou tot een gepassioneerd ondernemer maken. Je bent gedreven en volhardend. Wat ontbreekt er dan nog? De juiste mindset! Door een verandering van je mindset en de toepassing van aantal doeltreffende strategieën zal je namelijk een kwantumsprong kunnen maken om een ondernemer 2.0 te worden! Je zal:

 • je sterke punten kunnen identificeren en toepassen
 • beter prioriteiten kunnen stellen
 • je focus leggen op taken die rechtstreeks bijdragen tot de groei van je bedrijf 
 • creatieve ideeën ontwikkelen om je business te optimaliseren
 • een grotere meerwaarde zijn voor jouw onderneming

Focus jezelf op de volgende tips en geef jezelf, je zaak en je leven een boost!

 1. Definieer je doelen en geef niet op tot je deze bereikt.
 2. Werk aan je imago en aan je zelfbeeld.
 3. Geef steeds het beste van jezelf: werk hard en met toewijding.
 4. Leg jezelf er op toe om steeds de best mogelijke dienstverlening te geven in alles wat je doet.
 5. Vraag naar wat je wilt hebben.
 6. Bewaar je integriteit.
 7. Ondernemen is een marathon, geen sprint. Blijf de toekomst en de voortdurende groei van je bedrijf voor ogen houden.
 8. Focus op je doelen.
 9. Concentreer je op je resultaten.
 10. Wees een probleem-oplosser.
 11. Tune in op je verbeelding en gebruik al je creativiteit om nieuwe ideeën te ontwikkelen die jouw business beter zullen maken.
 12. Zet mensen altijd op de eerste plaats. Met een sterk team bereik je meer.
 13. Investeer in jezelf. Blijf je kennis en vaardigheden ontwikkelen door middel van zelfstudie en persoonlijke ontwikkeling.
 14. Streef naar uitmuntendheid. Zorg er voor dat je een expert wordt in de zaken die belangrijk zijn voor jouw bedrijf en voor jouw klanten.
 15. Focus op je klant. Zorg er voor dat je de noden en het welzijn van je klant op de eerste plaats zet bij het nemen van beslissingen. 
 16. Focus op je cash flow. Zoek voortdurend naar manieren om de financiële toestand van je onderneming te verbeteren.
 17. Ontwikkel een positieve attitude. Werk aan je expertise én persoonlijkheid om de best mogelijke resultaten voor je bedrijf te behalen.

Mindset is everything! Door te evolueren van een tactisch ondernemer naar een strategisch ondernemer zal je je zaak en je leven gegarandeerd naar een ongekend niveau tillen!

Categories
Ken je cijfers

Cashflow problemen?

Ondernemers klagen vaak niet omdat ze te weinig werk hebben, maar omdat ze te weinig geld op de rekening staan hebben. Hoe voorkom je dit in de toekomst? Bekijk het in de video.