RYB: Hire slow, fire fast! Het ontslag en de aanwerving

Het is weer tijd voor een nieuwe episode van Rock Your Business

Deze episode staat in het teken van het ontslag en hoe je dit kan vermijden door een goede aanwervingsprocedure. 

Het ontslag

Het zijn nog steeds moeilijke tijden en we zitten in recessie. Als we de actualiteit volgen horen we dat grote bedrijven zoals Brussels Airlines heel wat medewerkers moeten laten gaan. Er is dus zeker een kans dat ook jij enkele personen zal moeten ontslaan. Dit is natuurlijk geen leuk gesprek en je moet dit niet doen zoals de illustratie. 

Ten eerste is het belangrijk dat je niet meteen tot ontslag overgaat. Je moet de medewerker eerst de kans geven om zichzelf te herpakken. Het is bijgevolg belangrijk om voldoende evaluatie- en functioneringsgesprekken te houden. Momenteel vinden deze gesprekken nog te weinig plaats of vinden ze enkel plaats als het echt niet anders kan. Tijdens deze gesprekken moet je de medewerker vertellen wat hij of zij goed en minder goed doet, aan de hand van deze info kan je dan een actieplan opstellen waardoor de medewerker zal weten wat er van hem of haar verwacht wordt.

De verwachting moet zeer duidelijk gesteld worden, communicatie is enorm belangrijk! Zet ook zeker een deadline voor het tweede gesprek, het moment waarop de persoon nogmaals geëvalueerd zal worden en er bekeken zal worden of er verbetering zichtbaar is of niet. 

Natuurlijk kan het zijn dat de persoon echt niet op zijn of haar plaats is en dat het beter is om hem of haar te laten gaan. Let wel op dat je de persoon met een goed gevoel laat gaan want een slecht gevoel kan leiden tot een slechte reputatie. Indien de persoon in kwestie ontslagen wordt en met een slecht gevoel achtergelaten wordt zal hij of zij bijvoorbeeld posten op sociale media of er zal gesproken worden met vrienden en familie. 

De aanwerving

Je kan een ontslag vermijden door op een goede manier aan te werven. Jouw motto moet zijn: “hire slow, fire fast”. 

Het is belangrijk om zeker goed te weten welk profiel je zoekt voor de functie. Hierna zal je een vacature opstellen en deze op verscheidene kanalen zoals de VDAB-site, Facebook, LinkedIn, enzovoort te delen. Je moet je kansen spreiden om zo veel als mogelijk kandidaten aan te spreken. 

Je kan nu natuurlijk denken, ik zal toch maar 1 kandidaat vinden. Wel het is belangrijk om jouw mindset te veranderen! Je moet zoveel als mogelijk communiceren om zo veel als mogelijk personen te vinden. 

Hierna zal je minimaal 3 personen uitnodigen en zal je met elke kandidaat minstens 3 gesprekken hebben. Deze gesprekken vinden best ook in drie verschillende settings plaats, bijvoorbeeld op kantoor, op restaurant, bij de persoon thuis, op de werkvloer, enzovoort. Tijdens deze gesprekken laat je de kandidaat ook best een praktische proef uitvoeren, dit om te zien of ze er wel degelijk goed in zijn, hoe ze met de situatie omgaan en welk potentieel ze in zich hebben. 

De eerste week

Nadat je heel het aanwervingproces doorlopen hebt is het belangrijk om de eerste week goed te starten zodat de chaos beperkt kan worden. De nieuwe medewerker moet goed ingewerkt worden, de standaard moet meteen duidelijk zijn en hij of zij moet voldoende begeleid worden. 

Boekentip van de week

De boekentip van vandaag is Werken met Hart en Ziel van Wouter Torfs. Het is inderdaad zo dat meneer Torfs in deze coronacrisis medewerkers heeft moeten laten gaan, maar in tijden van crisis moet je soms een arm amputeren om de rest van het lichaam te beschermen. 

Vraag van vandaag

Tot slot is het tijd voor de vraag van vandaag. Deze week kreeg ik een vraag van Albert. Hij zou graag een persoon in de keuken hebben die eveneens deel uitmaakt van het bedrijf, een medevennoot dus. Belangrijk om te stellen is dat je niet gewoon op zoek gaat naar een vennoot en dat je meteen samen in zee zal gaan.

Mijn advies is om eerst een jaar of 2 samen te werken om zo elkaar te leren kennen en ook de ambitie van die persoon te weten te komen. Als je zoekt naar een medevennoot zoek je best eerst naar een goede medewerker. Je kan deze medewerker door middel van een bonus langer bij jouw onderneming houden. Na een jaar of 2 kan je dan analyseren of het interessant zou zijn om hem een aanbod te doen om medevennoot te worden van jouw onderneming. 

Heb jij zelf ook een vraag? Mail deze dan zeker door.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Gerelateerde posts