Categories
Ondernemen

Groeien, hoe doe je dat?

Groeien, hoe doe je dat?

groeien

Als ondernemer zal je je al meerdere malen afgevraagd hebben wat de beste manier is om jouw bedrijf te laten groeien. Je wil verder gaan en bent klaar om de volgende stap te zetten, maar de vraag is natuurlijk hoe doe je dat?

Wel weet dat het niet vanzelfsprekend gaat en dat het tijd en inspanning zal vergen om ervoor te zorgen dat jouw onderneming zal groeien. Je moet  op een gestructureerde wijze te werk gaan om ervoor te zorgen dat je niet gewoonweg vele ideeën produceert zonder er daarna nog iets mee te doen. 

Groeien door gebruik te maken van de vijf pijlers van ondernemen 

1 Strategie

Alles begint met een concrete en duidelijke strategie: waar wil jij naartoe en hoe plan je dat te doen? Een strategisch plan spreidt zich van jouw visie tot de doelen die jij op korte termijn wil behalen. 

Jouw visie is eigenlijk waar je binnen dit en tien jaar wil staan. Wat is de toekomstdroom van jouw onderneming en welke bijdrage wil je leveren aan de maatschappij? Als je de visie gaat opstellen zal je beschrijven wat je wil bereiken, dit steeds rekeninghoudend met de kernwaarden van het bedrijf. 

Om het duidelijk te stellen geef ik een voorbeeld van een visie die gewoonweg alles zegt. Ikea, ons allen niet onbekend heeft als visie: “Een beter dagelijks leven creëren voor zo veel mogelijk mensen.” Ikea streeft er dus naar om een aangenaam en gemakkelijk dagelijks leven te creëeren voor alle soorten mensen, met alle soorten beroepen en dit uit alle inkomstenklassen.

Als jij jouw visie klaar en duidelijk hebt is het belangrijk om deze om te gaan zetten naar doelen op drie tot vijf jaar. Deze doelen zijn veel concreter dan de visie daar waar je jouw gewenste omzet, winst, aantal personeelsleden enzovoort zal bepalen. Bijkomend zal jij jouw KPI’s of beter bekend als de key performance indicators of kritieke prestatie-indicatoren vaststellen. Deze kpi’s zal je gebruiken om jouw succes te meten en te kunnen bekijken hoe ver je staat met het bereiken van jouw langetermijndoelstellingen. 

Enkele voorbeelden van KPI’s:

 • Aantal medewerkers
 • Aantal partnerships
 • Omzet
 • Winst
 • Conversieratio van jouw website
 • Aantal nieuwe klanten

Nadat je jouw doelstellingen op drie tot vijf jaar duidelijk hebt gesteld zal je deze gaan vertalen in doelen op één jaar. Deze doelen zijn zeer concreet en ook hier zal je gebruik maken van KPI’s. Bijkomend zal je gaan analyseren welke initiatieven je moet ondernemen om deze doelstellingen te bereiken. De acties die je moet ondernemen vertaal je dan op zijn beurt in een 90-dagenplan. 

Maar, denk niet dat het bij dit alles stopt! Nee, het is belangrijk om op regelmatige basis na te gaan of dit alles nog klopt en of er geen aanpassingen nodig zijn. Een actieplan als dit moet je aanpassen naar de nieuwe wensen van de consument en naar mogelijke veranderingen in de markt. Het is belangrijk om als ondernemer tijd vrij te maken om over jouw onderneming na te denken zodat je kan bijsturen waar nodig. 

2 Marketing

Op vlak van marketing is het belangrijk om jouw ideale klant aan te trekken die met plezier jouw product zal betalen. Aan de hand van een krachtig lead generation-systeem zal je continu nieuwe potentiële klanten aantrekken die weet hebben van de waarde van jouw aanbod. 

Marketing gaat dus veel verder dan adverteren want het gaat niet enkel over het aantrekken van publiek, nee, je moet de juiste klanten aantrekken. Nu is natuurlijk de vraag, wie is jouw ideale klant en hoe kan ik deze personen overtuigen om mijn product te kopen? 

Wel dit kan je doen aan de hand van een persona. Een persona is een gedetailleerde voorstelling van jouw klant. Je gaat de belangrijkste kenmerken van klanten samenvoegen om zo een beeld te krijgen van jouw ideale klant. Voor het opstellen van zo een persona heb je verscheidene persoonlijke kenmerken nodig van jouw ideale klant zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en gezinssituatie. Bijkomend ga je analyseren wat voor werk deze persoon doet en welk inkomen hij of zij heeft. 

Enkele ondernemers zullen nu denken: “Ik heb meer dan één ideale klant, wat nu?”. Wel zeer simpel, dan zal je verschillende persona’s op moeten stellen. 

Bij het opstellen van een persona is het belangrijk om volledig in de persoon te kruipen en zeer gedetailleerd te gaan nadenken. Je moet jouw ideale klant echt leren kennen om er zo voor te zorgen dat je te weten komt wie ze zijn, hoe ze denken en welke uitdagingen dat ze hebben. Door dit te weten kan je beter gaan targetten en kan je waarde gaan toevoegen. 

Meer te weten komen over marketing? Klik hier!

 

3 sales 

Door middel van een sterk marketingsysteem zal je potentiële klanten als zeer warm kunnen krijgen voor jouw product of dienst. Toch hebben sommigen onder hen nood aan een extra duwtje, dat duwtje dat zal zorgen voor een transactie. Het is belangrijk om goede salestechnieken te gebruiken om ervoor te zorgen dat ook de grootste twijfelaars toch actie zullen ondernemen. 

Persoonlijk vind ik één van de beste salestechnieken “consultative Selling of adviserend verkopen”. Als je adviserend gaat verkopen zal je meer waarde gaan creëren naast jouw product of dienst. Dit wil zeggen dat jij de potentiële klant eerst gaat helpen en pas daarna zal je gaan verkopen. 

De klant wordt zich bewust van een probleem of jij als verkoper gaat een probleem vinden bij de klant. Dit probleem ga je hierna identificeren met als doel meer informatie te verzamelen over het probleem, maar ook over de organisatie. 

Hierna komt de kunst om de informatie zo te gaan gebruiken dat je het probleem op maat van de klant kan gaan oplossen. De oplossing die je nu hebt moet je op een overtuigende manier aan de klant voorstellen, jij moet hem of haar echt helpen. 

Door gebruik te maken van deze techniek zal de kans op een deal drastisch groter zijn. 

4 Management 

Natuurlijk zijn de voorgaande pijlers enkel mogelijk indien jouw bedrijf operationeel goed werkt. Het is belangrijk om jouw bedrijf te optimaliseren op vlak van time-en peoplemanagement. Het is belangrijk om jouw tijd zo in te delen dat je weet welke taken je moet uitvoeren. Bijkomen moet je ook nagaan waar jij van waarde bent en welke taken je best kan uitbesteden zodat je tijd hebt voor essentiële zaken. 

Op vlak van people-management is het belangrijk om structuur te brengen in jouw organisatie. Elke medewerker moet zijn taak en rol hebben zodat jouw onderneming soepel draait. Bijkomend is het zeer belangrijk om op regelmatige en consistente basis meetings in te plannen zodat elk lid van de organisatie op de hoogte blijft van het reilen en zeilen.

5 Cashflow 

De vijfde pijler draait om cashflow daar waar het enorm belangrijk is om ten allen tijde voldoende liquide middelen te hebben. Vele ondernemers weten wat er binnenkomt, maar zijn veel minder bezig met wat er allemaal buiten gaat. Vaak hebben ze hierdoor geen flauw benul of ze binnen een half jaar nog wel liquide middelen over zullen hebben. 

Een goede cashplanning is enorm belangrijk om in kaart te kunnen brengen wat er binnenkomt en wat er buitengaat. Bijkomend zal je hierdoor investeringen op tijd uitvoeren en heb je een zicht of er al dan niet geld geleend moet worden van de bank. 

Door middel van een cashplanning zal er ten allen tijde voldoende cash in de onderneming aanwezig zijn waardoor dat facturen op tijd betaald kunnen worden. 

Werk aan jezelf 

Tot slot is het enorm belangrijk om ook aan jezelf te werken. Je moet weten wat je moet doen, je moet georganiseerd te werk gaan en jij moet ervoor zorgen dat jouw bedrijf zal groeien. 

Het is belangrijk om een juiste tactiek te hanteren en je te laten omringen met personen met voldoende kennis. Samen met dit team ga je samen werken aan het bereiken van jouw visie. 

Zoals je ziet zal het inspanning vergen om te groeien, maar weet dat dit alles zal lonen. Ga voor een concrete en duidelijke visie en visualiseer waar je naartoe wil. Je wil groeien, dat is éé ding, maar hoe groot wil je worden, wat wil je bereiken enzovoort?

Categories
Rock Your Business

RYB: De kracht van visualisatie

RYB: De kracht van visualisatie!

Velen onder jullie vragen zich waarschijnlijk wel eens af wat je nu net moet doen om jouw droom te verwezenlijken. Misschien wil je wel een kasteel, een groot stuk grond, veel tijd met familie, een nieuwe auto, een groot feest, enzovoort.

Je kan natuurlijk denken dat je dan heel hard moet werken of dat je moet hopen op een suikertante die je eens een centje toesteekt, maar wat is het nu eigenlijk echt? 

Wel, de beste manier om te verwezenlijken wat je wil is door gebruik te maken van een bepaalde procedure. Het is namelijk zo dat je niet moet wachten op geluk of dat je moet hopen dat het gewoon zal gebeuren zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. 

Nee, zoals ik dus zei is het belangrijk om gebruik te maken van een procedure. Deze procedure leg ik hieronder uit aan de hand van drie zeer gemakkelijke maar inspirerende stappen.

Stappenplan

Stap 1: Maak het concreet

Weet precies wat je wil. Het is belangrijk om zeer concreet te zijn want ieder persoon geeft een andere invulling aan ‘veel’ geld, ‘meer’ vrije tijd, enzovoort. Je moet in dit soort zaken specifiek zijn en echt concreet maken wat jij wil. Je moet dus een getal kleven op ‘meer’ geld en duidelijk maken hoeveel dagen je vrij wil in de week. 

Stap 2: Schrijft het op

Je gaat opschrijven wat je wil en wanneer je dat wil. Je zal dus concreet gaan bepalen tegen wanneer jij dat ene bereikt wilt hebben. Door dit te doen kan je je op jouw einddoel focussen.

Stap 3: De visualisatie

Je gaat beginnen met visualiseren, je gaat jouw droom dus als het ware voor jou zien door gebruik te maken van jouw verbeelding. Je moet dromen en datgene dat je wil bereiken moet je in jouw gedachten hebben. 

Je droomt het op die manier dat het echt lijkt. Je zal merken dat jouw brein op zoek gaat gaan naar manieren om jouw droom te gaan verwezenlijken. Het is namelijk zo dat als je aan iets denkt dat je een magneet gaat worden voor informatie over jouw droom. Je gaat er bewuster mee omgaan en je gaat er veel meer mee in contact komen. Bijgevolg ga je ook sneller ontdekken welke stappen je moet ondernemen om jouw droom te verwezenlijken. 

Ga in de actie

Natuurlijk is het wel belangrijk om in de actie te gaan. Jouw brein gaat je vertellen wat je moet doen en wat de snelste weg is om te bereiken wat je wil. Hierop ga je dan jouw focus leggen en in de actie gaan. Je focust je op wat je wil bereiken en hierna zal alles gemakkelijker verlopen, maar je zal keuzes moeten maken. 

Als we kijken naar topsporters of mensen die enorm veel bereikt hebben zien we een gemeenschappelijk iets namelijk zeer veel focus. Het is zeer belangrijk om naar documentaires en boeken te lezen over personen die reeds meer bereikt hebben als jij.

Door dit te doen zal je zelf ontdekken hoe belangrijk focus is en wat de kracht van visualisatie echt is. Door je hierdoor te inspireren zal je in staat zijn om jouw mindset te veranderen en ervoor te zorgen dat jij jouw dromen kan verwezenlijken.

Boekentip

Visualisatie

De boekentip van deze week is Think & Grow Rich van Napoleon Hill. Dit boek werd geschreven in 1937 en is één van de meest gewaardeerde motiverende boeken aller tijden. Think and Grow Rich onthult de geldmakende geheimen van honderden van de meest welvarende mensen in Amerika. 

Dit boek maakt duidelijk hoe denken en visualisatie jouw leven kan bepalen. Jouw verwezenlijkingen staan in nauw verband met jouw denken en het is dus belangrijk om dit op de correcte manier te doen.

Categories
Rock Your Business

RYB: Hire slow, fire fast! Het ontslag en de aanwerving

RYB: Hire slow, fire fast! Het ontslag en de aanwerving

Het is weer tijd voor een nieuwe episode van Rock Your Business

Deze episode staat in het teken van het ontslag en hoe je dit kan vermijden door een goede aanwervingsprocedure. 

Het ontslag

Het zijn nog steeds moeilijke tijden en we zitten in recessie. Als we de actualiteit volgen horen we dat grote bedrijven zoals Brussels Airlines heel wat medewerkers moeten laten gaan. Er is dus zeker een kans dat ook jij enkele personen zal moeten ontslaan. Dit is natuurlijk geen leuk gesprek en je moet dit niet doen zoals de illustratie. 

Ten eerste is het belangrijk dat je niet meteen tot ontslag overgaat. Je moet de medewerker eerst de kans geven om zichzelf te herpakken. Het is bijgevolg belangrijk om voldoende evaluatie- en functioneringsgesprekken te houden. Momenteel vinden deze gesprekken nog te weinig plaats of vinden ze enkel plaats als het echt niet anders kan. Tijdens deze gesprekken moet je de medewerker vertellen wat hij of zij goed en minder goed doet, aan de hand van deze info kan je dan een actieplan opstellen waardoor de medewerker zal weten wat er van hem of haar verwacht wordt.

De verwachting moet zeer duidelijk gesteld worden, communicatie is enorm belangrijk! Zet ook zeker een deadline voor het tweede gesprek, het moment waarop de persoon nogmaals geëvalueerd zal worden en er bekeken zal worden of er verbetering zichtbaar is of niet. 

Natuurlijk kan het zijn dat de persoon echt niet op zijn of haar plaats is en dat het beter is om hem of haar te laten gaan. Let wel op dat je de persoon met een goed gevoel laat gaan want een slecht gevoel kan leiden tot een slechte reputatie. Indien de persoon in kwestie ontslagen wordt en met een slecht gevoel achtergelaten wordt zal hij of zij bijvoorbeeld posten op sociale media of er zal gesproken worden met vrienden en familie. 

De aanwerving

Je kan een ontslag vermijden door op een goede manier aan te werven. Jouw motto moet zijn: “hire slow, fire fast”. 

Het is belangrijk om zeker goed te weten welk profiel je zoekt voor de functie. Hierna zal je een vacature opstellen en deze op verscheidene kanalen zoals de VDAB-site, Facebook, LinkedIn, enzovoort te delen. Je moet je kansen spreiden om zo veel als mogelijk kandidaten aan te spreken. 

Je kan nu natuurlijk denken, ik zal toch maar 1 kandidaat vinden. Wel het is belangrijk om jouw mindset te veranderen! Je moet zoveel als mogelijk communiceren om zo veel als mogelijk personen te vinden. 

Hierna zal je minimaal 3 personen uitnodigen en zal je met elke kandidaat minstens 3 gesprekken hebben. Deze gesprekken vinden best ook in drie verschillende settings plaats, bijvoorbeeld op kantoor, op restaurant, bij de persoon thuis, op de werkvloer, enzovoort. Tijdens deze gesprekken laat je de kandidaat ook best een praktische proef uitvoeren, dit om te zien of ze er wel degelijk goed in zijn, hoe ze met de situatie omgaan en welk potentieel ze in zich hebben. 

De eerste week

Nadat je heel het aanwervingproces doorlopen hebt is het belangrijk om de eerste week goed te starten zodat de chaos beperkt kan worden. De nieuwe medewerker moet goed ingewerkt worden, de standaard moet meteen duidelijk zijn en hij of zij moet voldoende begeleid worden. 

Boekentip van de week

De boekentip van vandaag is Werken met Hart en Ziel van Wouter Torfs. Het is inderdaad zo dat meneer Torfs in deze coronacrisis medewerkers heeft moeten laten gaan, maar in tijden van crisis moet je soms een arm amputeren om de rest van het lichaam te beschermen. 

Vraag van vandaag

Tot slot is het tijd voor de vraag van vandaag. Deze week kreeg ik een vraag van Albert. Hij zou graag een persoon in de keuken hebben die eveneens deel uitmaakt van het bedrijf, een medevennoot dus. Belangrijk om te stellen is dat je niet gewoon op zoek gaat naar een vennoot en dat je meteen samen in zee zal gaan.

Mijn advies is om eerst een jaar of 2 samen te werken om zo elkaar te leren kennen en ook de ambitie van die persoon te weten te komen. Als je zoekt naar een medevennoot zoek je best eerst naar een goede medewerker. Je kan deze medewerker door middel van een bonus langer bij jouw onderneming houden. Na een jaar of 2 kan je dan analyseren of het interessant zou zijn om hem een aanbod te doen om medevennoot te worden van jouw onderneming. 

Heb jij zelf ook een vraag? Mail deze dan zeker door.

Categories
Ondernemen

Wat is een business coach?

Wat is een business coach?

Een business coach is een persoon die jou helpt om op zoek te gaan naar de groei die jij langs de kant laat liggen. Hij of zij helpt jou bij jouw strategisch plan en zal helpen bij het opstellen van concrete en haalbare doelstellingen. Dit alles klinkt misschien niet moeilijk en je kan het misschien allemaal zelf, maar heb jij ooit al een groot sporter gezien zonder coach?

Als jij een atleet van groot formaat wil worden zal je nood hebben aan ervaring, steun, een objectieve blik en de inzichten van een business coach. Je hoort me al komen, inderdaad, als zaakvoerder, ondernemer, CEO, … heb jij ook nood aan deze ervaring, steun, objectiviteit en inzichten. Waarom? Heel simpel, om jouw groei te maximaliseren en op zoek te gaan naar manieren om extra omzet te genereren. 

Business coach

Maar, wat als je de capaciteiten van jouw bedrijf al voor de volle 100% benut?

Think twice! Denk je echt dat je alle capaciteiten van jouw bedrijf al inzet en dat je reeds aan de top van jouw omzet zit? Nee, geloof mij, dit is niet zo. Ik verzeker jou dat je tot wel 33% groei laat liggen. 

Spijtig genoeg zit jij als zaakvoerder zo hard met je neus op het operationele dat je het gehele plaatje niet meer ziet waardoor je inderdaad denkt dat je jouw bedrijf voor de volle 100% benut. Het is dus belangrijk om eens van een afstand te kijken naar je onderneming en eens met een objectieve mindset jouw bedrijf te analyseren. 

En dit is nu net waar een coach jou bij kan helpen! 

Wat doet een coach? 

Een business coach heeft ervaring in verscheidene sectoren waardoor hij zich kan aanpassen aan de onderneming, situatie en doelen. Een business coach zal zijn cliënten stimuleren op het vlak van professionele alsook persoonlijke issues.

Een coach zal dus niet enkel advies geven en het gaat dus veel verder dan dat. Hij of zij zal helpen bij het laten groeien van jouw onderneming door jouw huidige situatie te analyseren, jouw beperkingen te identificeren en jouw standpunt ten opzichte van uitdagingen en obstakels te weten te komen. Aan de hand van de kennis die verworven zal worden zal hij of zij in staat zijn om een plan op maat op te stellen dat ervoor zal zorgen dat zowel jij als jouw bedrijf groeit.

Zoals ik zei geeft een coach dus niet gewoon advies. Een dialoog als deze komt dus niet voor:

Ondernemer: Ik heb een probleem, ik ben niet in staat om mijn klantenbestand te doen groeien. 

Business coach: Oke, zet in op marketing en dan komt dat wel goed. 

Het gaat dus veel verder dan dat! Je kan het zien als een relatie waar je eerst zal daten, dan samenwonen en daarna pas trouwen.

Een business coach gaat met jou op zoek naar een partnership dat streeft naar:
 • Te weten komen wat de cliënt echt wil
 • Een analyse naar de reeds geformuleerde doelen en hoe deze bijgestuurd kunnen/moeten worden 
 • Op zoek gaan naar de hoeveelheid groei dat de klant laat liggen
 • Samen een duidelijk strategisch plan met bijbehorende doelen opstellen
 • Ervoor zorgen dat men vanaf nu productief te werk gaat in plaats van altijd maar brandjes te moeten blussen

Samen met een business coach ga je dus voor een optimalisatie en maximalisatie van jouw onderneming. 

Business Coach

Leer van Jarno De Smet

Jarno komt uit een familie van ondernemers en heeft zelf nog nooit voor een baas gewerkt. Zijn hele leven draait om ondernemen. Zijn eerste bedrijf richtte hij op toen hij slechts 24 jaar was en op nog geen 2 jaar tijd draaide dit bedrijf autonoom. Meer dan 9 jaar later speelt het bedrijf nog steeds op topniveau mee. 

Hij kreeg van alle kanten vragen om andere ondernemers te helpen met hun onderneming. En dit deed hij dan ook waardoor hij als groeistrateeg aan de slag ging. Hij schoolt zichzelf tot op de dag van vandaag nog dagelijks bij en laat zich omringen door businessgoeroes zoals Tony Robbins, Jay Abraham en Brendon Burchard.

Tijdens een opleiding van Jarno De Smet moet je geen grote praat verwachten of enkel tips&tricks, nee, hij streeft naar het geven van coaching op maat van de klant. Hij heeft gesprekken met jou, leert jouw bedrijf kennen, analyseert waar jij momenteel staat en zoekt op basis daarvan naar opportuniteiten, maar hij zal er zeker niet voor terugdeinzen ook de valkuilen met jou mee te delen.  

Ten opzichte van andere coaches geeft Jarno De Smet opleidingen in eerder beperkte kring. Waarom? Het moet persoonlijk blijven en er moet tijd zijn voor iedereen zijn case. Elk bedrijf is anders n datgene dat voor het ene bedrijf werkt, zal niet persé voor jouw bedrijf werken. 

Wat maakt Jarno anders dan anderen?

We kunnen niet ontkennen dat er de dag van vandaag enorm veel coaches zijn en Jarno eigenlijk maar één van de zoveel is. Maar toch differentieert hij zich want hij is niet zomaar een coach, nee, hij is een groeistrateeg, de groeistrateeg. 

Waarom je voor Jarno moet kiezen is eigenlijk te verklaren in enkele korte punten:

 • Stel samen met Jarno jouw strategisch plan op tezamen met concrete en haalbare doelen
 • Zorg voor een stijging van jouw omzet tot 300% en houd op het einde van de rit meer over
 • Transformeer jezelf van een volger naar een echte leider 
 • Ga voor verandering door vanaf nu aan je bedrijf te werken in plaats van in je bedrijf 
 • Zorg ervoor dat jouw onderneming ook zonder jou kan, laat het autonoom werken

Veel mooie praat

Je kan nu denken dat dit alles mooie praat is en dat het bijna onmogelijk is om het te behalen. Bijkomend kan je ook denken dat dit nog maar eens mooie woorden zijn van een business coach die ervoor zal zorgen dat jouw bedrijf geoptimaliseerd en gemaximaliseerd zal worden. 

Misschien denk je zelfs dat iedereen vandaag de dag business coach kan worden en dat je er eigenlijk niet veel voor moet kunnen. 

Wel, laat me even deze vooroordelen weerleggen. 

1. Het is niet zo gemakkelijk om een business coach te worden daar waar je ervaring nodig hebt alsook voldoende training. Het zou heel gemakkelijk zijn als je tegen je cliënten zomaar iets kon vertellen, maar geloof mij het is belangrijk dat dit allemaal gegrond is. Zelf heb ik jaren ervaring en heb ik mezelf bijgeschoold bij grote namen zoals Tony Robbins. Dagelijks studeer ik ook nog ettelijke uren bij om ervoor te zorgen dat ik mijn cliënten met de nieuwste informatie kan coachen. Door mijn kennis en ervaring kan ik anderen helpen.

2. Het zijn dure opleidingen die zichzelf niet terugbetalen. Ook dit is zeker en vast niet waar! Ik verzeker jou dat een opleiding zal resulteren in het behalen van een omzetgroei die zal zorgen voor een hogere winst én je zal er zelf een hoger inkomen uit halen. 

Wat denk je? Interesse? 

Soms is het moeilijk om de hulp van een extern persoon in te roepen omdat je zelf natuurlijk jouw bedrijf door en door kent. Toch is het interessant om eens aan een extern persoon jouw situatie uit te leggen en hem of haar eens een kijkje te laten nemen in jouw onderneming. 

Business coach

Vandaag de dag zitten ondernemers zo diep mee in het operationele dat ze vaak de tijd niet meer hebben om ook eens na te denken over het strategische. Hierdoor werken ze elke dag enorm hard en zijn ze continu bezig, maar eigenlijk hebben ze op het einde van de week niet veel bereikt. Dit komt doordat ze dagdagelijks bezig zijn met het blussen van brandjes en dit zal hun natuurlijk niet echt verder helpen. 

Het is dus interessant om samen met een business coach op zoek te gaan naar hoe jij jouw bedrijf op strategisch vlak kan optimaliseren en hoe jij op zoek kan gaan naar die verborgen omzet. Door een frisse blik te krijgen op jouw onderneming zal je in staat zijn om te groeien en zal jij jouw plafond verhogen. 

Wat kan een business coach voor jou doen? 

Wel, misschien zou je beter de vraag stellen wat hij niet voor jou kan doen? Wel, een business coach kan zich volledig inleven in jouw onderneming en zal actief mee op zoek gaan naar ideeën, oplossingen, doelen, enzovoort. 

Je moet niet verwachten dat hij alles voor jou zal doen, nee, hij geeft de aanzet en dan is het aan jou! Aan jou om de kennis en ervaring die hij met jou heeft gedeeld om te zetten in de praktijk! 

Met wat kan een business coach jou dan concreet helpen? 

 • Jouw doelen concreet stellen 
 • Groeiplannen voor jezelf en jouw onderneming opmaken
 • Zorgen dat jouw bedrijf autonoom werkt
 • Zorgen voor een hogere omzet én meer winst
 • Helpen bij de opstart van een nieuwe onderneming
 • Het zijn van een klankbord in moeilijke tijden 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Wel, eerst ga je samen met de business coach kijken naar jouw visie en hoe jij in het ondernemerschap staat, welke doelen stel jij voor jezelf voorop? Hierna is het belangrijk om te gaan kijken naar de onderneming en te analyseren waar de onderneming staat, welke opportuniteiten er nog zijn en wat de eventuele valkuilen zijn. Aan de hand van al deze informatie is het mogelijk om te gaan kijken wat jouw strategie naar de toekomst moet zijn om zo ervoor te zorgen dat je kan gaan groeien.

Natuurlijk is het mogelijk dat je niet wil groeien, maar ook dan is het interessant om te weten te komen hoe jij jouw bedrijf zo kan organiseren dat je kan gaan optimaliseren en maximaliseren. 

Nu concreet, hoe kan ik jou helpen? 

Wel, eerst wil ik stellen dat ik niet iedereen kan helpen. Als je denkt dat ondernemen alleen maar geld verdienen is, dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. Ondernemen is een passie, het is werken aan persoonlijke ontwikkeling, het is een levenspad vol uitdagingen en boeiende avonturen. Je kan enkel rijk worden door succesvol te ondernemen. 

Voor dit alles zal je heel wat uitdagingen moeten doorstaan en zal je actie moeten ondernemen. Als jij niet bereid bent om je in te zetten en soms tot het uiterste te gaan, dan ben ik niet jouw man.

Als je dit wel wilt doen en je wilt er volledig voor gaan dan kan ik jou helpen. Tijdens een gratis strategiesessie zal ik met jou voor de eerste keer kijken naar waar je staat, wat de opportuniteiten zijn naar de toekomst toe en waar je zeker voor moet opletten. Je geeft mij als het ware een eerste blik achter de schermen. Ik analyseer jouw bedrijf als buitenstaander en ik zal dus ook een onbevooroordeelde mening kunnen vormen.

Hierna gaan we kijken hoe ik jou concreet kan helpen. Helpen kan ik op alle vlakken gaande van strategie, marketing, sales en management tot cashflow. Het is mogelijk dat je je marketing op punt wil zetten om zo meer leads te genereren of dat je wilt leren hoe je Facebook in je marketing kan implementeren, maar het kan ook zijn dat je geen klanten meer aantrekt of dat je denkt dat je je plafond bereikt hebt. 

Je ziet, ik kan mijn cliënten met alle zaken omtrent hun bedrijf helpen en jou dus ook! 

Heb je nu zoiets van: ‘Yes, ik wil ervoor gaan!’

Vraag dan zeker via onderstaande knop een gratis strategiesessie aan!

Categories
Ondernemen

Hoe kleine kmo’s met 33% kunnen groeien

Hoe kleine kmo’s met 33% kunnen groeien

KMO

Exponentiële groei hoeft helemaal geen privilege te zijn van start-ups die kunnen rekenen op investeerders met diepe zakken. Ook de typische Belgische kleine kmo kan sterk groeien, mits het juiste advies en een deskundige begeleiding.

Ik stam uit een familie van ondernemers, ik heb nooit iets anders gekend dan ondernemen, heb nooit voor een baas gewerkt. Maar er was wel altijd de drang en ambitie om andere ondernemers te helpen. Ik wou dat echter niet doen vanuit een academische positie. Je kent ze wel: ‘Ik heb wat boeken gelezen en hier is de theorie.’ Daar heeft een ondernemer helemaal niets aan. Ik wil hen vooral helpen vanuit de praktijk en mijn ervaring, aangevuld met onderbouwde theorie.

Daarom besefte ik al snel dat als ik andere ondernemers wou helpen, ik eerst mezelf maar eens moest bewijzen als ondernemer. Zo heb ik een jaar of acht geleden mijn eerste bedrijf opgericht, Horseman’s Paradise in de hippische sector. Die business draait nog altijd zeer goed.”

De kmo coach

Vervolgens richtte ik De Groeistrateeg op, een business consultancy bedrijf dat zaakvoerders van kmo’s ondersteunt. Ik richt mij specifiek tot kmo’s met één tot ongeveer vijftien man personeel. Dus de kleinere kmo die wel wil groeien, maar daar niet altijd de juiste knowhow voor in huis heeft. Deze kmo’s zijn vaak erg goed in hun vak, maar van ondernemen weten ze heel wat minder. Ze teren meestal op mond-op-mondreclame maar hebben weinig kennis van marketing of verkoop, van personeelsbeleid en cashflow. Daar zijn ze veel te weinig mee bezig.

“De Groeistrateeg richt zich specifiek tot kmo’s: de kleinere onderneming die wel wil groeien, maar daar niet altijd de juiste knowhow voor in huis heeft”

Ik coach kmo’s in halfjaar-trajecten, waarin de ondernemers leren hoe ze het maximale rendement uit hun bedrijven kunnen halen. Bedrijven kunnen op mijn website gratis een strategiesessie uitvoeren en ontdekken hoe ze hun onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo’n scan brengt heel wat in kaart. De impact kan dus behoorlijk groot zijn.

Volgens mij heeft elke kmo het potentieel om exponentieel te groeien. Ik heb hiervoor drie stappen uitgestippeld.

Stap 1: meer verkopen

“De eerste logische stap is natuurlijk om meer te verkopen”, legt de Oost-Vlaming uit. “Maar die doelstelling moeten we al meteen in twee onderdelen opbreken. Om meer te verkopen, moet je immers eerst en vooral meer leads genereren of meer potentiële klanten bereiken. Dat is het marketingverhaal. Door je juist te positioneren, de juiste kanalen te gebruiken en je boodschap zodanig te articuleren, bereik je de juiste klanten.

Maar dat volstaat natuurlijk niet. Want nu moet je die leads nog omzetten in klanten door effectief te gaan verkopen. Dat is het salesverhaal. Maar hoe beter je marketing is, hoe soepeler je sales kan binnenkoppen. Mijn advies is dus om fors te investeren in je marketing zodat je minder moeite moet doen voor de sales.”

Stap 2: de transactiewaarde verhogen

Wie echt een exponentiële groei wil beleven, zal volgens Jarno de Smet vroeg of laat zijn transactiewaarde moeten verhogen. Dat kan op meerdere manieren: “De makkelijkste en tegelijk moeilijkste manier om je transactiewaarde te verhogen, is eenvoudigweg je prijs verhogen. Maar consumenten zullen die prijsverhoging enkel slikken als ze een meerwaarde ontdekken in je product. En om die meerwaarde in hun hoofd te prenten, heb je opnieuw marketing nodig.”

“In elke sector vallen er wel manieren te bedenken om die transactiewaarde te verhogen”

“Eenvoudigere manieren om de transactiewaarde per verkoop te verhogen, zijn producten bundelen, producten uitbreiden of er extra’s aan toevoegen via partnerships waaraan je een commissie verdient. Bekende voorbeelden zijn banken die een lening verkopen en tegelijk een verzekering afsluiten waarop ze een commissie verdienen. Maar het kan bijvoorbeeld ook een schilder zijn die gordijnen verkoopt, of een gebundelde promotie van een grasmaaier en oorbeschermers. In elke sector vallen er wel manieren te bedenken om die transactiewaarde te verhogen.”

Stap 3: de herhaalaankopen verhogen

Herhaalaankopen stimuleren is volgens Jarno de Smet een van de meest onderschatte en meest doeltreffende methodes om snel te groeien. “Je hoeft er nochtans niet zo heel veel voor te doen”, lacht hij. “Communiceer gewoon wat vaker met je klanten door hen regelmatig een mailing te sturen. Zorg ervoor dat je in the picture blijft. Maar ook abonnementen, tienbeurtenkaarten en klantenkaarten zijn allemaal valabele manieren om herhaalaankopen te stimuleren.”

Hoe exponentieel is exponentieel?

Volgens De Smet valt bij veel bedrijfsleiders de mond vaak open als hij hen aantoont welke groei ze mogen verwachten. “Stel bijvoorbeeld dat ze erin slagen om hun nieuwe klanten met tien procent te verhogen”, maakt hij een rekensommetje, “dat ze de transactiewaarde verhogen met tien procent – wat echt niet zo veel is – en dat ze ook de herhaalaankoop met tien procent kunnen omhoog krikken. Afzonderlijk zijn dat slechts kleine hoeveelheden, maar in totaal leveren ze allemaal samen wel een exponentiële groei van maar liefst 33,3% procent op!”

Vooraleer bedrijfsleiders zich halsoverkop in dit avontuur storten, raadt De Smet hen aan tijd vrij te maken om uit het bedrijf te zijn: “Mijn advies is twee dagen volledig los te koppelen van het bedrijf om strategisch na te denken. Om eens alles in vraag te stellen: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Is mijn huidige aanbod wel het juiste? Hoe kan ik mijn transactiewaarde verhogen en herhaalaankopen stimuleren? Alles begint met tijd vrijmaken om na te denken.

Klinkt eenvoudig, maar voor een kleine kmo is het dat niet. Zij zitten zodanig diep in het operationele, dat ze geen tijd hebben om aan hun bedrijf te werken of op strategisch niveau na te denken. En daardoor zien ze het grotere plaatje niet meer.”

Categories
Rock Your Business

RYB: Communicatie met impact en leiderschap

RYB: Communicatie met impact en leiderschap

Deze aflevering staat in het teken van Communiceren met Impact en leiderschap!

De ene PowerPoint is de andere niet

We beginnen met een korte analyse van de niet zo geweldige PowerPoint die getoond werd tijdens de persconferentie over de exitstrategie van de veiligheidsraad onder leiding van premier Sophie Wilmès.

communicatie

Ik geef enkele simpele regels die je in acht moet nemen tijdens het maken van een Powerpoint-Presentatie.

Houd deze 4 tips steeds in gedachten wanneer je moet presenteren:

1. Beperk de tekst op de PowerPoint

2. Zorg voor een voldoende groot lettertype

3. Onduidelijke en moeilijke grafieken zijn not done!

4. Bekijk eerst of de PowerPoint wel waarde zal toevoegen aan jouw verhaal

In het kort: Houd het simpel, een PowerPoint dient slechts ter ondersteuning!

Communicatie en leiderschap

Ten tweede heb ik het over het gebrek aan leiderschap. Als leider moet je in staat zijn om te motiveren, door op een correcte manier te communiceren. Je moet spreken met overtuiging!

Wat helpt er? De drie mandaten van leiderschap:

1. Zie de situatie zoals ze is.

2. Houd een visie voor de toekomst voor ogen.

3. Stel een concreet actieplan op!

Spreek als TED

De boekentip van deze week is: Spreek als TED van Carmine Gallo.

De TED-talks worden online meer dan een miljard keer bekeken, maar wat maakt die presentaties zo bijzonder? De presentaties zijn overtuigend, krachtig en blijven het publiek bij.