Ben jij klaar voor een kwantumsprong?

Kwantumsprong

Stel je voor dat iedereen zijn potentieel ten volle zou benutten. Dat iedereen doet wat hij of zij graag wilt doen. En dat iedereen daardoor ook gewoon “de beste” wordt in wat hij of zij doet. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Wat zouden we allemaal voor elkaar kunnen betekenen?

Price Pritchett schreef Jij² en hij schreef daarmee een boek dat onder mijn huid is gekropen.

Hij spoort je aan om in nieuwe dimensies te denken, om je mentaal te begeven naar een plaats waar maar weinig mensen komen. Het stretcht je geest en het verandert je manier van denken voorgoed. Zowel op ondernemers- als op persoonlijk vlak.

Je persoonlijke effectiviteit vermenigvuldigen

Je persoonlijke effectiviteit vermenigvuldigen – het is zeker geen alledaags idee. Mensen kiezen graag voor het vanzelfsprekende. We vertrouwen graag op gedrag dat de voorbije jaren prima werkte. We hechten ons snel aan een aanpak die bruikbaar lijkt en die ons in staat stelt om te presteren en te slagen. Het is niet gemakkelijk om een vertrouwd gewoontepatroon te verlaten. Meer zelfs: we hebben de neiging om onze favoriete benadering meer en meer te gebruiken. Met als resultaat dat we steeds handiger worden in dingen op “onze” manier aan te pakken. Die handigheid heeft echter een keerzijde. Ze kan zich ook tegen ons keren. We worden namelijk overafhankelijk van de strategie en de tactiek die bij die aanpak horen. Daardoor verzetten we ons – vaak onbewust – tegen nieuwe ideeën. Die geven ons immers het gevoel dat we onhandig zijn, onervaren en dat we meer risico lopen.

Methodes die vroeger goed werkten, kunnen vroeg of laat hun bruikbaarheid verliezen. Tijden veranderen, situaties ook. Ondernemen vandaag is heel anders dan 10 jaar geleden. De wereld evolueert snel en als je niet mee evolueert, als je blijft steunen op je vertrouwde routines zonder open te staan voor vernieuwing, dan loop je vroeg of laat in een zelf opgezette val. Hierin schuilt de ironie. Datgene wat voor jou vertrouwd is, wordt het grootste obstakel voor je succes. Je gewoontegedrag blokkeert je groei, beperkt je in wat jij in je leven kunt bereiken.

Veel ondernemers zullen zich herkennen in de volgende situatie: je werkt hard, klopt 10 of 12 uren per dag. Vrije tijd heb je bijna niet meer, je stelt alles in het teken van je onderneming. Je kan niet nog meer doen dat datgene wat je reeds doet. Je hebt jezelf fysiek en intellectueel reeds tot het uiterste gedreven. Toch blijven de verwachte resultaten uit. Je rendement stagneert of daalt zelfs, ongeacht de immense inspanningen die je levert. Je verliest hierdoor stilaan het plezier in het ondernemen. Opgeven staat echter niet in jouw woordenboek. Dus ploeter je verder, jaar na jaar…

Het kan echter ook anders! Je hoeft geen genoegen te nemen met de dingen zoals ze zijn. Je bent niet verplicht te blijven ploeteren zonder noemenswaardige compensatie op financieel of persoonlijk vlak. Er is een andere, veel aangenamere weg om je prestaties te vergroten en je resultaten exponentieel te laten groeien! Volgens de wetenschappers gebruikt het merendeel van de mensen momenteel slechts een fractie van hun intellectuele capaciteit. Dat betekent dat er nog een immens onaangeroerd potentieel klaar ligt om te gebruiken! Je hebt dus nog maar het tipje van de sluier opgelicht van jouw potentieel, van wat jij kunt verwezenlijken in je leven.

Hoe kan je dit realiseren?

Door het toepassen van de kwantumsprongstrategie!

Mogelijk vraag je je af wat een kwantumsprong eigenlijk is. Het is een term uit de kwantumfysica; de wetenschap achter hoogtechnologische doorbraken zoals laser, computer, nucleaire energie, ruimtecommunicatie… Een kwantumsprong is de overgang van een atoom van de ene energietoestand naar de andere. Een explosieve sprong die een deeltje materie ondergaat wanneer het zich van de ene plaats naar de andere begeeft zonder schijnbare inspanning.

Kwantumfysica is de krachtigste wetenschap ooit bedacht door de mens. Het doet ons nadenken over tijd en ruimte maar tevens over  het menselijk bewustzijn en de werking ervan. Kwantumfysica heeft ook ontzagwekkende gevolgen voor jou, voor jouw potentieel en de kracht van jouw denkvermogen. De kwantumsprongstrategie zorgt voor een doorbraak in je prestaties, je maakt een sprong van Jij naar Jij² in minder tijd en met slechts een fractie van de moeite die het je normaal kost. We hebben het niet over een groei van 5 of 10%. Dat is slechts een geleidelijke vooruitgang. Een kwantumsprong produceert een spectaculaire winst, een exponentiële vermeerdering. Veel meer bereiken met minder inspanning en in een veel kortere tijdspanne. Je kunt je succes verdubbelen. Verdriedubbelen. Veel meer nog zelfs.

Uiteraard zijn er grenzen maar je echte grenzen liggen veel verder dan de ingebeelde grenzen die jij jezelf oplegt in je geest. Ben jij klaar voor een kwantumsprong? Laat dan je beperkende overtuigingen los. Vervang je oude, vastgeroeste denkpatronen – je gewoontegedrag – door nieuwe, verruimende overtuigingen.

“Gezond verstand” kan soms een vloek zijn omdat het beperkt wat je kunt bereiken of hoe hoog je kunt vliegen. Zogenaamde “verstandige” denkpatronen beperken het stretchen van je geest. Wat jij nodig hebt, zijn nieuwe denkpatronen die resulteren in nieuw gedrag. Je hebt nood aan nieuwe attitudes. Je moet bereid zijn om los te breken van je routines, van je oud gewoontegedrag. Enkel op die manier kan je een kwantumsprong maken. Stretch je denken. Verruim je gedachten. Laat nieuwe gedachten je tot nieuw gedrag brengen wat op zijn beurt zal leiden tot nieuwe resultaten.

Jij wordt Jij²!

Harder proberen? Stop er mee!

Kwantumsprongen bereik je niet door geleidelijke verandering of door “meer van hetzelfde”. Denk eens even na: “meer van hetzelfde” geeft jou meestal…meer van hetzelfde. 

Was je ooit getuige van de strijd op leven en dood van een vlieg die zich wanhopig een uitweg probeert te banen door een glasraam? De vlieg levert waanzinnige inspanningen, die echter geen hoop op overleven biedt. Ironie ten top: het gevecht dat de vlieg levert, is een onderdeel van de valstrik. Hoe hard de vlieg ook probeert, ze geraakt onmogelijk door het glas. Toch zet dit kleine insect haar leven op het spel. Door inspanning en vastberadenheid wil de vlieg in haar opzet slagen. Ze is echter gedoemd om te sterven, daar op een stoffige vensterbank. Terwijl aan de andere kant van de kamer mogelijk een deur openstaat. Waarom kiest de vlieg niet de weg van de minste weerstand door naar de open deur te vliegen? Waarom probeert de vlieg geen andere aanpak? Waarom denkt ze dat volharding kansen biedt op succes? De vlieg vindt haar aanpak ongetwijfeld zinvol. Jammer genoeg betekent het ook haar zekere dood. Tien seconden vliegen is alles wat het insect scheidt van de buitenwereld waar het zo naar verlangt. Een kwantumsprong naar de vrijheid.

Hoop jij op een doorbraak door harder te proberen dan ooit tevoren? Misschien vernietig je dan al je kansen op succes. Uiteraard zijn zelfdiscipline en volharding fundamentele kwaliteiten om je talenten te ontwikkelen. Maar harder proberen brengt alleen maar geleidelijke vooruitgang. Geen kwantumsprongen. Blijven proberen of veel harder proberen is vaak niet meer dan een enkele rit richting richting burn-out. Laat je overtuigingen en je kwaliteiten dus niet je zicht op betere wegen belemmeren.

Doe meer met minder!

Jij² eist een abrupte verandering in je gedrag. Overweeg een volledige ommezwaai. Think out of the box. Probeer onlogisch te zijn, zoek een paradoxale zet. Je moet iets nieuws doen!

Zodra je vast blijft zitten of zodra je prestaties beginnen te slabakken, treedt er een gevoel van onbehagen op. Er ontstaat weerstand, waardoor je de neiging krijgt om terug te keren naar je oude gewoontegedrag. Je gaat weer doen “waar je het beste in bent”. Dat is echter misschien wel het slechtste dat je kan doen. Het maakt niet uit of je fantastisch goed bent in iets, als het niet datgene is wat je zou moeten doen. Vertrouwen op het vertrouwde is een valstrik. Als de dingen die je gewoon bent te doen jou niet het gewenste resultaat opleveren dan moet je stoppen met die dingen te doen. Zo creëer je een opportuniteit en ruimte voor iets anders. Concentreer je op die dingen die wél werken. Zoek naar een andere aanpak die eenvoudig, nauwkeurig en efficiënt is. Het zal minder energie en emoties van je vergen. Jij² vraagt om de weg van minder weerstand. Er is een manier om meer te doen met minder.

Wil je iets in twijfel trekken? Twijfel dan aan je beperkingen

Experts zijn het erover eens: de meeste mensen gebruiken slechts 10% van hun werkelijke potentieel. Als dat waar is dan zou je 10 keer beter kunnen presteren dan tot nog toe. 
Mensen denken vaak dat scepticisme gebaseerd is op een rationele en objectieve evaluatie van feiten en gegevens over jezelf. Dat is niet waar. Twijfels ontstaan uit gebruikelijk denken. Jaren geleden heb je bepaalde ideeën als “juist” aanvaard. Vaak omdat je de gedachten van mensen rondom jou onbewust hebt overgenomen. Wanneer die overtuigingen jou echter beperken in je denken en handelen, weerhouden ze jou van een kwantumsprong. Je beperkende ideeën verdienen het om ter discussie gesteld te worden. Je hoeft niet zomaar gelijk wat te geloven. Je hoeft niet persé te geloven in de theorie en de slaagkansen van een kwantumsprong. Wat vooral belangrijk is: geloof niet meer in oude ideeën over je persoonlijke beperkingen. Doe gewoonweg alsof je volledig vertrouwen hebt in jezelf en in jouw mogelijkheden. Wat zou je doen als je wist dat je ging slagen? Welke gedachten zou je hebben? Hoe zou je je gedragen? Gedraag je vervolgens alsof je dat écht gelooft. Wees dapper. Waag de sprong en doe alsof je succes verzekerd is. Positief denken leidt tot positief gedrag wat tot positieve resultaten leidt.

Wat heb je nodig om de sprong te wagen?

Een duidelijk beeld van waar je naartoe wilt – een doel. Vervolgens moet je actie ondernemen. Houd het beeld van je doel levendig vast in je geest. Vertrouw in je potentieel en ga in vertrouwen die richting uit. Je hoeft niet te weten hoe je je doel zal bereiken. Je moet alleen weten waar je naartoe wilt. Je hebt toegang tot hulpbronnen die je niet kunt zien. Deze onzichtbare krachten treden in werking wanneer jij je er voor openstelt. Niet iedereen is een expert in de fysica van elektrische energie maar iedereen kan een lamp aansteken en de kamer verlichten. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Denk maar aan een ijsberg waarvan je alleen het topje kunt zien. Niemand kan deze krachten volledig verklaren, ze lijken te werken via je mentale verbeelding; intuïtie en “geluk”. Misschien krijg je plots inspiratie wanneer je zit te dagdromen. Of zie je plots een creatieve oplossing voor een probleem in een droom. Of er flitst een fantastisch idee door je hoofd terwijl je je doel visualiseert. De middelen die jij nodig hebt, lijken per toeval te verschijnen.

Kwantumsprongen zijn een proces om jezelf en de wereld anders te gebruiken, op een manier dat je andere mogelijkheden de kans biedt om zich te materialiseren. Jouw bereidheid om een kwantumsprong te maken, is wat het mogelijk maakt. Het is logisch dat het idee alleen al onwennig aanvoelt en uiteraard zijn er risico’s aan verbonden. Risico’s kan je nooit vermijden. Maar vergelijk die risico’s eens met de verborgen risico’s die verbonden zijn aan het niet nemen van een kwantumsprong? Wat riskeer je door niet voor een kwantumsprong te kiezen? Je neemt genoegen met slechts een fractie van wat het leven jou te bieden heeft. Je blijft vastzitten in je alledaagse routine en je krijgt niet wat je verwacht van het leven. Mogelijk is dat zelfs de zekerste manier om te verliezen. Denk aan de vlieg die zich te pletter vliegt tegen het glas.

Het gaat erom jezelf een grote kans te geven. Tot je je grenzen uittest, weet je nooit wat jouw kansen werkelijk zijn. De omstandigheden rondom jou veranderen in jouw voordeel zodra je ze begint uit te dagen. Wil je je kwetsbaarheid minimaliseren door een nieuw soort risico te vermijden? Dan vernietig je alle kansen op een kwantumsprong. Je moet bereid zijn om fouten te maken en om te falen. Als je geen moeilijkheden of problemen ondervindt, dan heb je mogelijk te laag gemikt. Dan ben je nog te ver verwijderd van jouw grenzen. Als je geen ongemak of angst voelt, dan speel je nog op veilig. Om te kunnen groeien, moet je moedig doen wat jou beangstigt. Pas dan sterft de angst een zekere dood. Wat is moed? Niet: de afwezigheid van angst en ongerustheid. Wel: doorgaan ongeacht deze gevoelens.

 

“Halfway through surgery it looks like there has been a murder in the operating room.”
Price Pritchett

 

Je kan geen cake bakken zonder een rommeltje te maken in de keuken. Een raket naar de maan is 90% van de tijd uit koers, ze “zoekt” haar weg door continu fouten te maken en weer bij te sturen. Het is gemakkelijk om je vertrouwen te verliezen als je je onzeker voelt, om op te geven wanneer het moeilijk gaat of wanneer je bekritiseerd wordt. Dat is een cruciaal moment in het proces. Geef niet op! Mislukking hoort er bij, het is een teken van vooruitgang. Thomas Edison zei: “I have not failed. I have just found 10,000 ways that won’t work.”

Wees jezelf bewust van je talenten, je bekwaamheid en je potentieel. Wees dankbaar voor al die zaken en doe er iets mee. Kijk naar de bijzondere vaardigheden die je reeds hebt ontwikkeld: het zijn je talenten die je hebt aangewend en gematerialiseerd. Hoeveel andere onontdekte talenten liggen er mogelijk nog binnen handbereik?

Kwantumsprongen gebeuren niet als je leeft met een lauw hart. Passie is een heel belangrijk deel van het proces. Passie brengt je ziel tot leven en vervult je geest. Passie moet echter gevoed worden, anders verkilt ze. Je moet je passie voeden door je spectaculaire droom te visualiseren. Alleen de warmte van een diep verlangen en intense, oprechte emoties beschermen jou tegen de kilte van twijfel, onzekerheid, angst, kritiek en mislukking. Je innerlijke drijfveer moet sterk genoeg zijn om je voorbij het punt van wensdromen te brengen. Luister naar je hart. Pas als je een “onbedwingbare obsessie” hebt, ben je klaar voor kwantumsprong.

De vooraanstaande Israëlische natuurfotograaf Yossi Eshbol maakte een prachtige foto van een Nubische steenbok die dapper over een ravijn springt in Mitzpe Ramon om zijn broer te bereiken die aan de overkant staat. Uiteraard houdt een dergelijke sprong een gigantisch risico in voor de steenbok. Heeft het dier zich echter laten weerhouden om te springen door zijn angst om te vallen? Neen, hij had een doel voor ogen en hij is er gewoon voor gegaan.

Denk eens na: welke dromen heb jij al gerealiseerd in je leven? De dromen die je actief hebt nagestreefd! Jij² veronderstelt dat je actie onderneemt. Je moet je passie, je droom tegemoet gaan. En dat betekent je schuilplaats en de veiligheid van het louter wensen achterlaten. Vertrouw op actie. Je bereidt je niet voor op een kwantumsprong, je maakt die gewoon. Je springt en tijdens je sprong stel je je koers bij tot je je doel bereikt. Je strategie ontwikkelt zich tijdens het ontdekkingsproces. Als je wilt wachten tot de omstandigheden perfect zijn dan haal je het nooit. Alles wat je nodig hebt, komt uit jezelf.

Vraag…zoek…vecht…en maak je droom waar!

Wil jij de sprong wagen? Vraag dan een gratis strategiesessie aan en dan kijken we samen hoe ik jou daarbij kan begeleiden.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Gerelateerde posts