Categories
Ondernemen Strategisch denken Time management

7 tips om je work – life balans zelf in handen te houden

7 tips om je work-life balans zelf in handen te nemen

We zijn vandaag altijd en overal geconnecteerd met elkaar. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Als gevolg hiervan vervagen de grenzen tussen werk en privé, wat voor- en nadelen heeft. Enerzijds kunnen we zelf bepalen en verantwoordelijkheid nemen over wanneer we werken, anderzijds bestaat de kans dat we daardoor steeds meer en harder werken.

Waarom werken we eigenlijk zo hard? Hoe kan jij je work-life balans zelf in handen nemen?

Je kent het wel: voordat je ’s avonds in de zetel kruipt, check je nog even je werkmail. En voor je het weet, ben je nog van alles aan het regelen voor je werk. Je hoopt hiermee tijd te winnen voor de komende dagen en efficiënter te kunnen werken. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet het geval is: doordat je minder tijd neemt voor hobby’s, familie of vrienden, ontspan je minder en ben je de volgende dag minder fit om aan een nieuwe werkdag te beginnen.


Ons onderbewustzijn is van nature uit gefocust op twee zaken: overleven en zich voortplanten. Met deze twee dingen in het achterhoofd zijn we geëvolueerd als mens. Tot voor kort moesten hele generaties hard werken om te overleven. Ons brein werkt nog steeds zo: je moet hard werken om te overleven. Als je in de automatische pilootmodus zit, neemt je onderbewustzijn je dus mee op sleeptouw.


Wat heeft dit met work-life balans te maken?


Blijkbaar is het voor velen onder ons niet zo gemakkelijk om grenzen te bewaken en minder hard te werken. Tegelijk hebben we nog nooit zo naar rust en balans in ons leven verlangd. Nochtans, we moeten niet meer overleven. De meeste mensen kunnen voldoen aan hun basisbehoeften. Harder werken om in leven te blijven, is daardoor niet meer nodig.


Wat is er dan aan de hand? Wel, onze hersenen kunnen niet exact bepalen hoeveel we moeten werken om te overleven. Ons brein heeft niet geleerd hoe te matigen. Het weet simpelweg niet hoeveel geld, eten, drinken er nodig is. Onze hersenen blijven dus focussen op overleven en voortplanten. Dit zorgt voor een angst die ongegrond is en deze angst zwengelt de neiging tot meer werken juist aan. In de overlevingsmodus moet er voortdurend een voorraad aangelegd worden voor wanneer er minder middelen zijn.

We moeten dus onze hersenen leren om te matigen. Met deze zeven tips kan je alvast aan de slag:

 1. Houdt je werkmail gescheiden van je persoonlijke GSM. Zo vermijd je dat je deze in je vrije tijd nog even checkt.
 2. Sluit je werkdag bewust af: bedenk wat je gedaan hebt en wees daar dankbaar voor. Wat dringend is, leg je klaar voor de volgende dag.
 3. Realiseer je dat je alles gedaan hebt vandaag wat je kon doen en laat je laptop van je werk in je aktetas zitten.
 4. Heb je een (aparte) GSM voor je werk? Maak met je collega’s duidelijke afspraken over bereikbaarheid en waarvoor ze je mogen bellen of mailen buiten de werkuren.
 5. Bepaal zelf hoe hard je wil werken. Wil je carrière maken of een eigen zaak oprichten? Dan is hard werken een bewuste keuze.
 6. Geef je brein echter ’s avonds de nodige rust zodat je de volgende dag fris en monter weer aan de slag kan gaan.
 7. Maak bewust tijd voor jezelf, familie en vrienden. Deze deugddoende momenten geven je de broodnodige energie om er de volgende dag weer voor de volle 100% tegenaan te gaan.
Categories
Ondernemen Strategisch denken

Ben jij klaar voor een kwantumsprong?

Ben jij klaar voor een kwantumsprong?

Stel je voor dat iedereen zijn potentieel ten volle zou benutten. Dat iedereen doet wat hij of zij graag wilt doen. En dat iedereen daardoor ook gewoon “de beste” wordt in wat hij of zij doet. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Wat zouden we allemaal voor elkaar kunnen betekenen?

Price Pritchett schreef Jij² en hij schreef daarmee een boek dat onder mijn huid is gekropen.
Hij spoort je aan om in nieuwe dimensies te denken, om je mentaal te begeven naar een plaats waar maar weinig mensen komen. Het stretcht je geest en het verandert je manier van denken voorgoed. Zowel op ondernemers- als op persoonlijk vlak.

Je persoonlijke effectiviteit vermenigvuldigen – het is zeker geen alledaags idee. Mensen kiezen graag voor het vanzelfsprekende. We vertrouwen graag op gedrag dat de voorbije jaren prima werkte. We hechten ons snel aan een aanpak die bruikbaar lijkt en die ons in staat stelt om te presteren en te slagen. Het is niet gemakkelijk om een vertrouwd gewoontepatroon te verlaten. Meer zelfs: we hebben de neiging om onze favoriete benadering meer en meer te gebruiken. Met als resultaat dat we steeds handiger worden in dingen op “onze” manier aan te pakken. Die handigheid heeft echter een keerzijde. Ze kan zich ook tegen ons keren. We worden namelijk overafhankelijk van de strategie en de tactiek die bij die aanpak horen. Daardoor verzetten we ons – vaak onbewust – tegen nieuwe ideeën. Die geven ons immers het gevoel dat we onhandig zijn, onervaren en dat we meer risico lopen.

Methodes die vroeger goed werkten, kunnen vroeg of laat hun bruikbaarheid verliezen. Tijden veranderen, situaties ook. Ondernemen vandaag is heel anders dan 10 jaar geleden. De wereld evolueert snel en als je niet mee evolueert, als je blijft steunen op je vertrouwde routines zonder open te staan voor vernieuwing, dan loop je vroeg of laat in een zelf opgezette val. Hierin schuilt de ironie. Datgene wat voor jou vertrouwd is, wordt het grootste obstakel voor je succes. Je gewoontegedrag blokkeert je groei, beperkt je in wat jij in je leven kunt bereiken.

Veel ondernemers zullen zich herkennen in de volgende situatie: je werkt hard, klopt 10 of 12 uren per dag. Vrije tijd heb je bijna niet meer, je stelt alles in het teken van je onderneming. Je kan niet nog meer doen dat datgene wat je reeds doet. Je hebt jezelf fysiek en intellectueel reeds tot het uiterste gedreven. Toch blijven de verwachte resultaten uit. Je rendement stagneert of daalt zelfs, ongeacht de immense inspanningen die je levert. Je verliest hierdoor stilaan het plezier in het ondernemen. Opgeven staat echter niet in jouw woordenboek. Dus ploeter je verder, jaar na jaar…

Het kan echter ook anders! Je hoeft geen genoegen te nemen met de dingen zoals ze zijn. Je bent niet verplicht te blijven ploeteren zonder noemenswaardige compensatie op financieel of persoonlijk vlak. Er is een andere, veel aangenamere weg om je prestaties te vergroten en je resultaten exponentieel te laten groeien! Volgens de wetenschappers gebruikt het merendeel van de mensen momenteel slechts een fractie van hun intellectuele capaciteit. Dat betekent dat er nog een immens onaangeroerd potentieel klaar ligt om te gebruiken! Je hebt dus nog maar het tipje van de sluier opgelicht van jouw potentieel, van wat jij kunt verwezenlijken in je leven.

Hoe kan je dit realiseren?
Door het toepassen van de kwantumsprongstrategie!
Mogelijk vraag je je af wat een kwantumsprong eigenlijk is. Het is een term uit de kwantumfysica; de wetenschap achter hoogtechnologische doorbraken zoals laser, computer, nucleaire energie, ruimtecommunicatie… Een kwantumsprong is de overgang van een atoom van de ene energietoestand naar de andere. Een explosieve sprong die een deeltje materie ondergaat wanneer het zich van de ene plaats naar de andere begeeft zonder schijnbare inspanning.

Kwantumfysica is de krachtigste wetenschap ooit bedacht door de mens. Het doet ons nadenken over tijd en ruimte maar tevens over  het menselijk bewustzijn en de werking ervan. Kwantumfysica heeft ook ontzagwekkende gevolgen voor jou, voor jouw potentieel en de kracht van jouw denkvermogen. De kwantumsprongstrategie zorgt voor een doorbraak in je prestaties, je maakt een sprong van Jij naar Jij² in minder tijd en met slechts een fractie van de moeite die het je normaal kost. We hebben het niet over een groei van 5 of 10%. Dat is slechts een geleidelijke vooruitgang. Een kwantumsprong produceert een spectaculaire winst, een exponentiële vermeerdering. Veel meer bereiken met minder inspanning en in een veel kortere tijdspanne. Je kunt je succes verdubbelen. Verdriedubbelen. Veel meer nog zelfs.

Uiteraard zijn er grenzen maar je echte grenzen liggen veel verder dan de ingebeelde grenzen die jij jezelf oplegt in je geest. Ben jij klaar voor een kwantumsprong? Laat dan je beperkende overtuigingen los. Vervang je oude, vastgeroeste denkpatronen – je gewoontegedrag – door nieuwe, verruimende overtuigingen.

“Gezond verstand” kan soms een vloek zijn omdat het beperkt wat je kunt bereiken of hoe hoog je kunt vliegen. Zogenaamde “verstandige” denkpatronen beperken het stretchen van je geest. Wat jij nodig hebt, zijn nieuwe denkpatronen die resulteren in nieuw gedrag. Je hebt nood aan nieuwe attitudes. Je moet bereid zijn om los te breken van je routines, van je oud gewoontegedrag. Enkel op die manier kan je een kwantumsprong maken. Stretch je denken. Verruim je gedachten. Laat nieuwe gedachten je tot nieuw gedrag brengen wat op zijn beurt zal leiden tot nieuwe resultaten.

Jij wordt Jij²!

Harder proberen? Stop er mee!
Kwantumsprongen bereik je niet door geleidelijke verandering of door “meer van hetzelfde”. Denk eens even na: “meer van hetzelfde” geeft jou meestal…meer van hetzelfde. 

Was je ooit getuige van de strijd op leven en dood van een vlieg die zich wanhopig een uitweg probeert te banen door een glasraam? De vlieg levert waanzinnige inspanningen, die echter geen hoop op overleven biedt. Ironie ten top: het gevecht dat de vlieg levert, is een onderdeel van de valstrik. Hoe hard de vlieg ook probeert, ze geraakt onmogelijk door het glas. Toch zet dit kleine insect haar leven op het spel. Door inspanning en vastberadenheid wil de vlieg in haar opzet slagen. Ze is echter gedoemd om te sterven, daar op een stoffige vensterbank. Terwijl aan de andere kant van de kamer mogelijk een deur openstaat. Waarom kiest de vlieg niet de weg van de minste weerstand door naar de open deur te vliegen? Waarom probeert de vlieg geen andere aanpak? Waarom denkt ze dat volharding kansen biedt op succes? De vlieg vindt haar aanpak ongetwijfeld zinvol. Jammer genoeg betekent het ook haar zekere dood. Tien seconden vliegen is alles wat het insect scheidt van de buitenwereld waar het zo naar verlangt. Een kwantumsprong naar de vrijheid.

Hoop jij op een doorbraak door harder te proberen dan ooit tevoren? Misschien vernietig je dan al je kansen op succes. Uiteraard zijn zelfdiscipline en volharding fundamentele kwaliteiten om je talenten te ontwikkelen. Maar harder proberen brengt alleen maar geleidelijke vooruitgang. Geen kwantumsprongen. Blijven proberen of veel harder proberen is vaak niet meer dan een enkele rit richting richting burn-out. Laat je overtuigingen en je kwaliteiten dus niet je zicht op betere wegen belemmeren.

Doe meer met minder!
Jij² eist een abrupte verandering in je gedrag. Overweeg een volledige ommezwaai. Think out of the box. Probeer onlogisch te zijn, zoek een paradoxale zet. Je moet iets nieuws doen!

Zodra je vast blijft zitten of zodra je prestaties beginnen te slabakken, treedt er een gevoel van onbehagen op. Er ontstaat weerstand, waardoor je de neiging krijgt om terug te keren naar je oude gewoontegedrag. Je gaat weer doen “waar je het beste in bent”. Dat is echter misschien wel het slechtste dat je kan doen. Het maakt niet uit of je fantastisch goed bent in iets, als het niet datgene is wat je zou moeten doen. Vertrouwen op het vertrouwde is een valstrik. Als de dingen die je gewoon bent te doen jou niet het gewenste resultaat opleveren dan moet je stoppen met die dingen te doen. Zo creëer je een opportuniteit en ruimte voor iets anders. Concentreer je op die dingen die wél werken. Zoek naar een andere aanpak die eenvoudig, nauwkeurig en efficiënt is. Het zal minder energie en emoties van je vergen. Jij² vraagt om de weg van minder weerstand. Er is een manier om meer te doen met minder.

Wil je iets in twijfel trekken? Twijfel dan aan je beperkingen.
Experts zijn het erover eens: de meeste mensen gebruiken slechts 10% van hun werkelijke potentieel. Als dat waar is dan zou je 10 keer beter kunnen presteren dan tot nog toe.
Mensen denken vaak dat scepticisme gebaseerd is op een rationele en objectieve evaluatie van feiten en gegevens over jezelf. Dat is niet waar. Twijfels ontstaan uit gebruikelijk denken. Jaren geleden heb je bepaalde ideeën als “juist” aanvaard. Vaak omdat je de gedachten van mensen rondom jou onbewust hebt overgenomen. Wanneer die overtuigingen jou echter beperken in je denken en handelen, weerhouden ze jou van een kwantumsprong. Je beperkende ideeën verdienen het om ter discussie gesteld te worden. Je hoeft niet zomaar gelijk wat te geloven. Je hoeft niet persé te geloven in de theorie en de slaagkansen van een kwantumsprong. Wat vooral belangrijk is: geloof niet meer in oude ideeën over je persoonlijke beperkingen. Doe gewoonweg alsof je volledig vertrouwen hebt in jezelf en in jouw mogelijkheden. Wat zou je doen als je wist dat je ging slagen? Welke gedachten zou je hebben? Hoe zou je je gedragen? Gedraag je vervolgens alsof je dat écht gelooft. Wees dapper. Waag de sprong en doe alsof je succes verzekerd is. Positief denken leidt tot positief gedrag wat tot positieve resultaten leidt.

Wat heb je hiervoor nodig?
Een duidelijk beeld van waar je naartoe wilt – een doel. Vervolgens moet je actie ondernemen. Houd het beeld van je doel levendig vast in je geest. Vertrouw in je potentieel en ga in vertrouwen die richting uit. Je hoeft niet te weten hoe je je doel zal bereiken. Je moet alleen weten waar je naartoe wilt. Je hebt toegang tot hulpbronnen die je niet kunt zien. Deze onzichtbare krachten treden in werking wanneer jij je er voor openstelt. Niet iedereen is een expert in de fysica van elektrische energie maar iedereen kan een lamp aansteken en de kamer verlichten. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Denk maar aan een ijsberg waarvan je alleen het topje kunt zien. Niemand kan deze krachten volledig verklaren, ze lijken te werken via je mentale verbeelding; intuïtie en “geluk”. Misschien krijg je plots inspiratie wanneer je zit te dagdromen. Of zie je plots een creatieve oplossing voor een probleem in een droom. Of er flitst een fantastisch idee door je hoofd terwijl je je doel visualiseert. De middelen die jij nodig hebt, lijken per toeval te verschijnen.

Kwantumsprongen zijn een proces om jezelf en de wereld anders te gebruiken, op een manier dat je andere mogelijkheden de kans biedt om zich te materialiseren. Jouw bereidheid om een kwantumsprong te maken, is wat het mogelijk maakt. Het is logisch dat het idee alleen al onwennig aanvoelt en uiteraard zijn er risico’s aan verbonden. Risico’s kan je nooit vermijden. Maar vergelijk die risico’s eens met de verborgen risico’s die verbonden zijn aan het niet nemen van een kwantumsprong? Wat riskeer je door niet voor een kwantumsprong te kiezen? Je neemt genoegen met slechts een fractie van wat het leven jou te bieden heeft. Je blijft vastzitten in je alledaagse routine en je krijgt niet wat je verwacht van het leven. Mogelijk is dat zelfs de zekerste manier om te verliezen. Denk aan de vlieg die zich te pletter vliegt tegen het glas.

Het gaat erom jezelf een grote kans te geven. Tot je je grenzen uittest, weet je nooit wat jouw kansen werkelijk zijn. De omstandigheden rondom jou veranderen in jouw voordeel zodra je ze begint uit te dagen. Wil je je kwetsbaarheid minimaliseren door een nieuw soort risico te vermijden? Dan vernietig je alle kansen op een kwantumsprong. Je moet bereid zijn om fouten te maken en om te falen. Als je geen moeilijkheden of problemen ondervindt, dan heb je mogelijk te laag gemikt. Dan ben je nog te ver verwijderd van jouw grenzen. Als je geen ongemak of angst voelt, dan speel je nog op veilig. Om te kunnen groeien, moet je moedig doen wat jou beangstigt. Pas dan sterft de angst een zekere dood. Wat is moed? Niet: de afwezigheid van angst en ongerustheid. Wel: doorgaan ongeacht deze gevoelens.


“Halfway through surgery it looks like there has been a murder in the operating room.”
Price Pritchett

Je kan geen cake bakken zonder een rommeltje te maken in de keuken. Een raket naar de maan is 90% van de tijd uit koers, ze “zoekt” haar weg door continu fouten te maken en weer bij te sturen. Het is gemakkelijk om je vertrouwen te verliezen als je je onzeker voelt, om op te geven wanneer het moeilijk gaat of wanneer je bekritiseerd wordt. Dat is een cruciaal moment in het proces. Geef niet op! Mislukking hoort er bij, het is een teken van vooruitgang. Thomas Edison zei: “I have not failed. I have just found 10,000 ways that won’t work.”

Wees jezelf bewust van je talenten, je bekwaamheid en je potentieel. Wees dankbaar voor al die zaken en doe er iets mee. Kijk naar de bijzondere vaardigheden die je reeds hebt ontwikkeld: het zijn je talenten die je hebt aangewend en gematerialiseerd. Hoeveel andere onontdekte talenten liggen er mogelijk nog binnen handbereik?

Kwantumsprongen gebeuren niet als je leeft met een lauw hart. Passie is een heel belangrijk deel van het proces. Passie brengt je ziel tot leven en vervult je geest. Passie moet echter gevoed worden, anders verkilt ze. Je moet je passie voeden door je spectaculaire droom te visualiseren. Alleen de warmte van een diep verlangen en intense, oprechte emoties beschermen jou tegen de kilte van twijfel, onzekerheid, angst, kritiek en mislukking. Je innerlijke drijfveer moet sterk genoeg zijn om je voorbij het punt van wensdromen te brengen. Luister naar je hart. Pas als je een “onbedwingbare obsessie” hebt, ben je klaar voor kwantumsprong.

De vooraanstaande Israëlische natuurfotograaf Yossi Eshbol maakte een prachtige foto van een Nubische steenbok die dapper over een ravijn springt in Mitzpe Ramon om zijn broer te bereiken die aan de overkant staat. Uiteraard houdt een dergelijke sprong een gigantisch risico in voor de steenbok. Heeft het dier zich echter laten weerhouden om te springen door zijn angst om te vallen? Neen, hij had een doel voor ogen en hij is er gewoon voor gegaan.

Denk eens na: welke dromen heb jij al gerealiseerd in je leven? De dromen die je actief hebt nagestreefd! Jij² veronderstelt dat je actie onderneemt. Je moet je passie, je droom tegemoet gaan. En dat betekent je schuilplaats en de veiligheid van het louter wensen achterlaten. Vertrouw op actie. Je bereidt je niet voor op een kwantumsprong, je maakt die gewoon. Je springt en tijdens je sprong stel je je koers bij tot je je doel bereikt. Je strategie ontwikkelt zich tijdens het ontdekkingsproces. Als je wilt wachten tot de omstandigheden perfect zijn dan haal je het nooit. Alles wat je nodig hebt, komt uit jezelf.

Vraag…zoek…vecht…en maak je droom waar!

Categories
Strategisch denken

Customer Journey: van prospect naar promotor

Customer Journey: Van prospect naar promotor

Misschien heb je al van de ‘Customer Journey’ gehoord, misschien ook niet. Toch is dit een enorm belangrijke flow die jij als zaakvoerder of marketeer zeker moet begrijpen alsook gebruiken. 

De customer journey is het proces dat vreemden doorlopen totdat ze klant worden en hierna zelfs jouw product gaan promoten waardoor ze andere vreemden kunnen aanzetten om ook de customer journey te doorlopen. 

Op deze manier blijft alles menselijk want mensen verkopen aan mensen. En dit is ook enorm belangrijk, het menselijke aspect. Zorg ervoor dat jij denkt als een prospect en wat hij of zij belangrijk vindt tijdens het doorlopen van zijn of haar customer journey. 

Denk aan de volgorde

De volgorde van een customer journey is eigenlijk te vergelijken met het ontmoeten van een nieuw persoon. Het is een feit dat het niet echt geaccepteerd wordt dat men op de eerste date al iemand ten huwelijk vraagt, nee, je gaat eerst daten, dan een relatie aangaan en pas hierna ga je over tot trouwen. 

Het leggen van persoonlijke contacten is op dit vlak enorm te vergelijken met het opbouwen van een zakelijke relatie. 

Desmond Morris, een Engelse zoöloog heeft jarenlang het gedrag van dieren bestudeerd, zo ook het menselijk gedrag van apen. Hierna heeft Morris de twaalf stadia van intimiteit beschreven in zijn boek Intimate Behaviour. Uit zijn onderzoek blijft dat koppels die deze twaalf stappen doorliepen een diepere band ontwikkelden. Personen die deze twaalf stappen niet zo nauw namen en soms al wel eens een stap oversloegen bleken een minder sterke band te hebben en waren sneller geneigd om over te gaan tot een scheiding. 

De twaalf stappen zijn zeer simpel en gaan van het opmerken van een ander persoon tot het intieme contact. Tussen de eerste en twaalfde stap komen gebeurtenissen zoals een eerste handdruk, eerste kus en eerste aanraking voor. Het is dus ook logisch dat het overslagen van stappen zal leiden tot een slechtere band daar waar dit niet als normaal beschouwd wordt. Het is bijvoorbeeld niet sociaal geaccepteerd dat men bij een eerste ontmoeting meteen het gezicht aanraakt, het feit is zelfs dat dit pas na de eerste kus aan bod komt. 

Belangrijk te vermelden is wel dat het niet echt uitmaakt hoe snel je door de verschillende stappen gaat, nee, het is voornamelijk belangrijk dat je alle stappen doorloopt. Indien je één stap overslaat zal er nog niet meteen een probleem zijn, wanneer dit oploopt naar 2 zal de band minder sterk zijn. 

Het overslaan van stappen zal leiden tot problemen in de volgorde en dit moet ten allen tijde vermeden worden. 

De customer journey

De customer journey is te vergelijken met de twaalf stappen van Desmond Morris. Toch werd deze natuurlijk aangepast naar een zakelijke context waarna er nog acht stappen overbleven. 

De acht stappen verlopen ook in een welbepaalde volgorde die gaat van de bewustwording tot het promoten van het product of de dienst. Hierbij is het ook zeker niet aangeraden om stappen over te slaan want je moet bijvoorbeeld niet meteen jouw product proberen te verkopen wanneer een ‘vreemde’ nog maar net kennis maakt met jouw product. 

De verscheidene stappen van de customer journey kan je terugvinden in onderstaande foto. Het verloopt zoals u ziet als volgt: aware, engage, subscribe, convert, excite, ascend, advocate en tot slot promote. 

Customer journey

Aware 

In de awarefase wordt de persoon die tot nu toe eigenlijk nog een vreemde is voor de onderneming zich bewust van jouw bedrijf, product of dienst. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een advertentie of mond-tot-mond reclame. 

Het is daarom belangrijk om je af te vragen hoe personen iets te weten komen over jouw bedrijf. Ga jij betalen of ga jij het verdienen? Volgens ons is betalen het interessants, je gaat als het ware adverteren op een bepaald kanaal en hierdoor gaan personen jou zien verschijnen. 

Er zijn vier kanalen die het interessants zijn om op te adverteren met name Facebook, Instagram, Google en Youtube. Je kan deze kanalen ook gewoon vergelijken met diegene die we vroeger het meest gebruikten namelijk radio, televisie en het telefoonboek. 

Logischerwijze is Google het telefoonboek want personen zijn op zoek naar jouw product of dienst. Als je bijvoorbeeld dringend nood hebt aan een loodgieter zal je actief op zoek gaan naar iemand die dit beroep uitoefent. 

Facebook daarentegen wordt meer als de radio beschouwd omdat men hier vaak passief op actief is net zoals dat we in de wagen eerder passief luisteren. Het is een feit dat we enkel datgene horen of zien dat we willen horen of zien. Facebook is het interessantst om op te beginnen met adverteren en dit zeker wanneer jij een product of dienst aanbiedt waar personen niet persé naar op zoek zijn. 

Tot slot is Youtube de televisie. Op dit kanaal vertoeven personen langer en kijken ze dan ook eerder actief. 

Engage

In de engagefase gaat de persoon in kwestie voor de eerste maal in interactie gaan met jouw gedeelde bericht, video, blog, advertentie, enzovoort. Het is dus zeker belangrijk om te achterhalen welke content ervoor zorgt dat personen overgaan tot deze interactie, is het eerder een foto of toch eerder een blog. 

In deze fase is contentmarketing zeker een must want de personen moeten iets hebben om mee te engageren. Het beste voorbeeld hier is de Michelin gids. Wist jij dat de Michelin gids in het leveren geroepen werd door de bandenfabrikant Michelin? Het concept is geniaal want via een gids met restaurants over het hele land, zelfs over de hele wereld zorgen zij ervoor dat personen verder rijden waardoor… inderdaad, hun banden sneller zullen slijten. 

Bijkomend zijn er verschillende andere manieren om waardevolle content te voorzien aan jouw klanten die zal zorgen voor een engagement. 

Een blogpost is zeker en vast een ideale manier om engagement te creëeren, natuurlijk enkel indien jouw post voldoende relevant is voor jouw doelgroep. Interessant is om bijvoorbeeld een stappenplan uit te schrijven in jouw blog of om een remedie te geven. 

Het is vooral belangrijk om niet meteen hele blogs te schrijven over jouw product want daar hebben personen in deze fase nog niet echt nood aan. Het is eerder interessant om hen een antwoord te geven op hun vragen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld deze blog, in plaats van te schrijven over opleidingen schreven wij voor jou een gehele blog over de customer journey. 

Bijkomend zijn ook case study’s en voorbeelden zeer interessant daar waar dit een bewijs is van vertrouwen en personen zullen te weten komen hoe jij hen kan helpen. 

Belangrijk om zeker te onthouden is dus dat het niet over jouw product of dienst moet gaan, nee, het moet de vraag die jouw publiek heeft beantwoorden. Als jij een wijnhandelaar bent moet je dus niet meteen een gehele blog gaan schrijven over de allernieuwst Bordeaux die jij in de aanbieding hebt, nee, maak eens een blog over hoe personen te weten kunnen komen hoeveel wijn ze nodig hebben voor hun feest. 

Subscribe

Wanneer personen gaan subscriben gaan ze hun gegevens achterlaten via een lead magnet die jij gedeeld hebt. Een leadmagnet is bijvoorbeeld een document dat ze kunnen downloaden, een tool, template, mini video serie, enzovoort. 

Het belangrijkste hierbij is dat je de gegevens van die personen te pakken krijgt in ruil voor iets dat van waarde is. Belangrijk is wel om te weten dat het niet persé een lange whitepaper hoeft te zijn, nee, je moet iets geven dat ze echt nodig hebben en zullen gebruiken. 

Heb je bijvoorbeeld een tool die mensen graag willen of een blogpost die zeer veel bekeken wordt, vergrendel dit dan en zorg ervoor dat personen eerst moeten subscriben voordat ze toegang krijgen tot deze content. 

Convert

In de convert fase zal de klant een kleine aankoop doen of zal hij of zij tijd vrijmaken om kennis te maken met jouw product of dienst. Deze fase is één van de belangrijkste uit de gehele customer journey en het is dus zeer belangrijk om voldoende research te doen naar een geschikt aanbod dat je de klant kan geven voordat hij of zij overgaat tot het core product. 

De verbintenis die de klant aangaat is eerder micro daar waar het enkel moet leiden tot een ‘ah ha moment’. De verbintenis kan zowel zijn op vlak van tijd als op vlak van van geld. Je kan dus bijvoorbeeld een kleine aankoop laten doen of een webinar voorstellen waar hij of zij voor kan inschrijven. 

Bij een webinar is het wel belangrijk te weten dat het inschrijven voor een webinar nog de subscribe fase is. Wanneer de ingeschrevene dan ook echt deelneemt aan het webinar is hij of zij overgegaan tot de convert fase daar waar hij of zij tijd vrijgemaakt heeft om aanwezig te zijn. 

Een ander zeer interessant voorbeeld is een testrit met een wagen. Wanneer een persoon tijd vrijmaakt om met een wagen een testrit te doen werd er duidelijk overgegaan tot de convert fase. 

Excite 

Whoohoooo je klant wordt enthousiast! 

Je hebt ervoor gezorgd dat ze blij zijn en dat ze verder willen in de funnel. In deze fase krijgt je prospect echt waarde en zullen ze een ‘ah ha moment’ ervaren. De ‘ah’ staat voor het moment dat ze jouw product geweldig vinden en ‘ha’ is dat ze het ook echt begrijpen. Het is dus logisch dat deze twee steeds gecombineerd moeten worden. 

Als jouw klant geen ‘ah ha moment’ ervaren heeft of als hij of zijn gewoonweg niet enthousiast is zal het hier stoppen, de prospect zal niet verdergaan in de funnel en hij of zij is voor jou ook gewoonweg niet interessant. 

Om terug te komen op het voorbeeld van de testrit is het doen van een testrit inderdaad de convertfase daar waar de prospect tijd vrijmaakt voor de rit. Wanneer de prospect bijvoorbeeld een ‘launch’ mag doen en de gaspedaal dus volledig mag in duwen dan gaat men al snel over naar de excite fase. 

Ascend

In de ascend fase gaat men stijgen, daarom dat er ook een ladder gekozen werd om deze stap uit te leggen. Het is eigenlijk zeer simpel daar alles begint met het hoofdaanbod. Wat is jouw product waar jouw gehele onderneming eigenlijk om draait. Bij Gilette zijn dat bijvoorbeeld scheermesjes en bij Adidas zijn dat schoenen.  

Hierna ga je best kijken hoe je waarde kan blijven geven aan jouw klanten door middel van een upsell of een cross-sell. Deze twee termen zijn niet te verwarren daar waar ze iets totaal anders betekenen. Bij een upsell ga je iets meer aanbieden wat eigenlijk dezelfde behoefte inlost maar het resultaat gewoon beter en groter maakt. 

Als ze bijvoorbeeld op restaurant vragen of je saus bij je biefstuk wil dan doen ze aan een upsell want jouw behoefte van honger inlossen werd reeds ingelost door de biefstuk, maar de saus zorgt voor een upsell. 

Een voorbeeld van een cross-sell is Coolblue die bij een aankoop van een computer ook meteen een computermuis aanbiedt. 

Customer journey

In de ascend fase zijn er eigenlijk drie elementen die je steeds in jouw achterhoofd moet houden die ervoor kunnen zorgen dat jouw omzet zal stijgen namelijk snelheid, automatie en toegankelijkheid. 

Snelheid: Snelheid is voor jouw klant enorm belangrijk, hij of zij wilt jouw product zo snel als mogelijk ontvangen. Het is daarom steeds interessant om als upsell een snellere delivery, VIP acces, upgrade, enzovoort aan te bieden om er zo voor te zorgen dat hij of zij jouw product of dienst sneller zal ontvangen. 

Automatie: Hoe geweldig vind jij het niet als iets automatisch voor jou gedaan wordt en dat je er eigenlijk niet bij hoeft na te denken? Inderdaad, dat dachten we al. Daarom is het belangrijk om ook dit aan jouw klanten aan te bieden. Het is bijvoorbeeld interessant om jouw producten of diensten te linken aan een softwarepakket, een gratis installatie of assemblage aan te bieden of ervoor te zorgen dat jouw klant volledig ontzorgd wordt. 

Toegankelijkheid: Personen vinden het geweldig om sterk betrokken te worden in het reilen en zeilen van de onderneming. Ze willen om deze reden ook graag snel geholpen worden en vinden dus een 24/7 support zeker een meerwaarde. Bijkomend verwachten ze natuurlijk ook een antwoord dus een aanbod van snelle respons zullen ze niet afslaan. Tot slot is bijvoorbeeld het aanbieden van een enorm goede zitplaats op een evenement of een ‘early acces’ heel goed. 

Natuurlijk moet je niet alles van het bovenstaande opnemen in jouw strategie, nee, het is belangrijk om diegene die voor jou interessant zijn te overwegen, de andere moet je gewoonweg schrappen. 

Advocate

Als jouw klant deze fase bereikt dan is hij of zij tevreden van jouw product of dienst en zal dit ervoor zorgen dat hij of zij over jouw product of dienst zal willen vertellen.

Je kan bijvoorbeeld personen vragen om een getuigenis te schrijven over de ervaring met jouw product of dienst. Je kan eveneens klanten uitnodigen om hun getuigenis op video te vertellen. 

Bijkomend is er ook een andere manier om ervoor te zorgen dat klanten, misschien zelfs zonder ze het beseffen, over jouw product spreken. Je kan dit doen aan de hand van gadgets zoals bijvoorbeeld pennen, notitieboeken, enzovoort en dat allemaal met jouw logo op. Een andere goede gadget zijn stickers. 

Heb jij je al eens afgevraagd waarom Apple na al die tijd de stickers in zijn doosjes blijft stoppen? Wel heel simpel, er zullen altijd personen zijn die deze stickers op hun laptop, auto, telefoon, enzovoort hangen en hierdoor vaak zonder het te beseffen reclame maken voor Apple. 

Promote

Na de advocate fase komen de klanten in de promotie fase. In deze fase gaan ze jouw product echt promoten en zullen ze familie, vrienden, kennissen en collega’s over jouw product of dienst vertellen. Ze worden als het ware marketing partners van jouw bedrijf want ook zij zijn nu een soort van marketingkanaal. 

In deze fase zullen jouw klanten zorgen voor nieuwe vreemden. Deze vreemden zullen dan weer op hun beurt aan de customer journey starten waar de awareness fase de eerste fase is tot succes. 

Hoe ga jij nu van start? 

Een customer value canvas ontstaat natuurlijk niet op één, twee, drie, nee, je zal er je tijd voor moeten nemen en uitzoeken hoe jij elke stap gaat aanpakken. Belangrijk om te weten is dat je best voor elke avatar of persona van jouw bedrijf een eigen journey opmaakt. Het is namelijk zo dat je geen customer value journey kan hebben voor een geheel bedrijf daar waar de verschillende type klanten die jij hebt op een andere manier door de journey zullen gaan. 

Je maakt dus per persona een customer journey op. Een persona is een type klant die een groep van klanten voorstelt. Als je bijvoorbeeld een koffiezaak hebt dan zal een bepaald persona een zakenman of zakenvrouw zijn die zeer snel geholpen wil worden en die liefst zijn of haar koffie meeneemt ‘on the go’. 

Wat moet je zeker onthouden? 

De Customer Journey bestaat uit in totaal 8 stappen waar de awarness fase de aanzet geeft tot een volledige journey. Na de awareness fase zal de prospect engageren met jouw merk door middel van het lezen van een blog, bekijken van een video of bijvoorbeeld het laken van een post op sociale media. Hierna gaat de prospect inschrijven op content dat jij aan hem of haar ter beschikking stelt. De klant schrijft in en ontvangt hierdoor bijvoorbeeld een tool of een whitepaper. Na het inschrijven is het tijd om een eerste kleine aankoop te laten doorvoeren. Hierna zal de excite fase starten want jouw klant wordt enthousiast en wil hierdoor overgaan tot aankoop. 

De aankoopfase verloopt hierna in verscheidene stappen waar je start met jouw kernaanbod en dit aanvult met verscheidene upsells. Als jouw klant tevreden is van jouw product of dienst zal hij of zij een getuigenis willen geven of zij of haar case voorleggen. Tot slot gaan deze klanten jouw product actief promoten wat zorgt voor nieuwe prospects die starten in de awarefase. 

Wil je graag samen jouw customer journey overlopen? Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Aarzel dan niet om een gratis strategiesessie aan te vragen.

Categories
Strategisch denken

Waarom lanceren en jezelf positioneren hand in hand gaan

Waarom lanceren en jezelf positioneren hand in hand gaan

Waarom lanceren en jezelf positioneren hand in hand gaan

Ondernemers zitten vaak boordevol plannen en lanceren graag iets nieuws. Een nieuw product of een nieuwe dienst in de markt zetten brengt ook nieuwe uitdagingen en vragen met zich mee. “Hoe positioneer ik mezelf en mijn product?” is één van die vragen.

Eén van de pijlers van een succesvolle onderneming is een goede positionering. Als mensen weten waarvoor je staat, wat je aanbod is en wat je voor je doelgroep kunt betekenen dan kunnen ze de eerste stap richting je bedrijf zetten. De juiste leads aantrekken begint met een stevige marketing. En die start al bij de lancering van je bedrijf, product of dienst. Dat weet Jarno van “Jarno De Smet – Groeistrateeg” als de beste.

“Een tijdje terug kreeg ik van Kristof die pas een online kledingwinkel was gestart webwinkel de vraag hoe hij kon zorgen voor meer webbezoekers. Het is een vraag die ik meerdere keren krijg als ik bij ondernemers ben: “Hoe maak ik mezelf bekend of hoe positioneer ik mij het best? En welk budget heb ik daarvoor nodig?” Het goede nieuws is dat er meer dan één antwoord is op die vragen dus dat je als ondernemer meerdere mogelijkheden hebt.”

 

De start

Alles begint met goed inzicht in de doelgroep en een aanbod dat afgestemd is op de behoeften van die doelgroep, zo stelt Jarno. “In het geval van de online kledingwinkel had Kristof best al goed nagedacht over zijn aanbod en zijn doelgroep. Hij richt zich met zijn webshop naar mensen met voorliefde voor design. Hij mikt op twintigers en dertigers die graag uitpakken met iets origineels. Daarvoor heeft hij een t-shirtlijn die hij met een partner ontwerpt en die hij aanbiedt als een vorm van lifestyle. Hij ontwerpt en verkoopt kwalitatieve shirts voor een nichemarkt.”

Hou rekening met alles

Zeker voor wie zich zoals Kristof richt op een (kleine) niche is het belangrijk dat je gevonden wordt door de juiste mensen. “De juiste mensen bereiken vraagt een doordachte marketing- en salesstrategie. Daar moet je een budget voor reserveren. Het is belangrijk om over die budgetbepaling goed na te denken. Bij een lancering denken veel ondernemers aan de logische kosten – de prijs voor het opzetten van een website /webshop, de productiekost, de verpakking… maar het is een veelvoorkomende fout om de lanceringskosten niet mee te nemen in de berekening.”

“Alle kosten en investeringen moeten terugverdiend worden. Daarom is een goede strategie en een doordacht plan van aanpak nodig om een nieuw product goed in de markt te zetten. Want de bedoeling is uiteindelijk winst maken”, brengt Jarno in herinnering.

Doelgroep bereiken

“Een ondernemer die iets nieuws in de markt zet moet dus eerst een helder beeld hebben van de doelgroep. Wie zijn de potentiële klanten? Wat doen ze? Wat zijn hun demografische kenmerken? Waar hebben ze nood aan?
Vervolgens is het de kunst om met die informatie in het achterhoofd stappen te zetten om die doelgroep ook echt te bereiken. Daar is niet één juiste manier voor”, zegt hij.

“Zo speelt ook de aard van het product en de manier waarop het wordt aangeboden een rol. Voor een webshop is het logisch om online marketing in te zetten, maar er zijn veel meer manieren om je product, merk of bedrijf te promoten dan alleen een nieuwe website online zetten.”

Wat kun je nog meer doen?

Als je een doelgroep hebt is het een goed idee om mensen van die doelgroep samen te brengen. “Creëer een community”, adviseert Jarno. “Een community opzetten vraagt wel inzicht in je doelgroep en ook dat je als ondernemer inspeelt op wat leden van die community belangrijk vinden.”

Video is ook een belangrijk medium in de funnel van marketing en sales, onderstreept Jarno. “Als je een tastbaar product hebt kan het interessant zijn om het ook te tonen. Niet alleen op foto maar ook op video. Met een eigen YouTube-kanaal kun je snel en makkelijk een groep YouTubers rond je bedrijf of product verzamelen. Dat is een heel goede manier om je te positioneren.”

“Een andere manier om iets te lanceren en te zorgen voor naamsbekendheid voor je aanbod is naar de mensen gaan. Het is old school-marketing maar de persoonlijke benadering werkt nog altijd heel goed.”

Tot slot moet je ook kijken naar je aanbod zelf, geeft Jarno nog mee. “Als je, zoals Kristof uit ons voorbeeld, een creatief concept of product hebt dat je wil lanceren dan is het een goed idee om te zorgen voor een originele lancering. Doe eens iets opvallends. Iets stoms misschien. Maar doe vooral iets out of the box. Iets dat past bij je product, bij je merk en bij je doelgroep. Zo verhoog je je kansen aanzienlijk”.

Kun je nog hulp gebruiken bij de positionering van je bedrijf of wil je graag weten hoe je bedrijf kunt optimaliseren en je winst maximaliseren?

Samenvatting

Voor een goede positionering zijn volgende zaken belangrijk:
– inzicht in de doelgroep
– een duidelijke strategie
– de juiste kanalen gebruiken

Categories
Strategisch denken

Doe jij net als Forrest Gump of heb je een plan?

Doe jij net als Forrest Gump of heb je een plan?

Forrest Gump

“Harder werken en blijven doen wat je altijd deed levert niet altijd de beste resultaten op”, vindt Jarno. “In plaats van lange dagen te maken en maar te blijven gaan is het nodig om tijd te nemen om stil te staan en na te denken. Dat is een belangrijke les die ik aan ondernemers wil meegeven”, zegt de man achter “Jarno De Smet – Groeistrateeg”.

Toen hij pas startte met zijn eerste bedrijf maakte Jarno dikwijls ook lange dagen. “Maar dat lange werken vertaalde zich niet noodzakelijk in een grote bankrekening. Op een gegeven moment besloot ik dat het anders moest. Ik wou het slimmer en efficiënter aanpakken”. Door zich te omringen met de juiste mensen en in de leer te gaan bij grote namen zoals Jay Abraham schoot zijn bedrijf en zijn omzet de hoogte in.

“Ken je de film Forrest Gump?”, vraagt hij. “In deze Amerikaans romantisch drama uit 1994 gebaseerd op een boek van Winston Groom speelt Tom Hanks de rol van Forrest Gump. Op een bepaald moment begint dat hoofdpersonage te lopen en hij blijft maar doorlopen. Maanden, jaren aan een stuk. Hij doorkruist de prachtigste landschappen van Amerika. Mensen beginnen hem te volgen en met hem mee te lopen omdat ze denken dat hij wellicht loopt voor een goed doel.

En dan opeens, even plots als hij ermee begonnen is, stopt hij met lopen. De mensen die meelopen zijn verbaasd maar hij zegt gewoon: “Well, I’m gonna go home now. I’m just tired I guess”.”

Gewoon blijven gaan zoals Forrest Gump

Heel veel ondernemers doen net zoals Forrest Gump, stelt Jarno vast. “Veel ondernemers beginnen aan een bedrijf en project zomaar. Ze komen buiten en beginnen te werken. En ze werken maar door. Ze gaan er volledig voor. Na een paar jaar voelen ze zich moe en vragen ze zich af wat ze nu eigenlijk hebben bereikt.

Dat komt omdat ze op voorhand niet echt een duidelijke doelstelling hadden. Als ze beginnen weten ze niet precies waar ze naartoe willen. En ze weten nog minder welke stappen nodig zijn om naar hun doel te gaan.”

Een doel en een plan

Nochtans zit in een strategie en in weten wat je wil bereiken de sleutel tot succes, aldus Jarno. “Als je niet weet waar je naartoe wil, dan geraak je nooit bij een doel. Je zal nooit aankomen bij je bestemming. Maar ook als je wel weet wat je bestemming is maar de stappen niet kent op weg er naartoe kan de toch heel lang duren. Zonder duidelijk actieplan verlies je veel tijd en duurt het lang vooraleer je aankomt. Als je al aankomt.”

Schrijf het op

Een eenvoudige maar krachtige tip van Jarno De Smet aan ondernemers is: opschrijven waar je naartoe wil met je bedrijf. “Het is belangrijk om te beginnen met de doelstellingen en na te denken over wat je wil bereiken. Schrijf dat ook echt op. Noteer hoeveel omzet je wil, met hoeveel personeel je wil werken, welk marktaandeel je wil… Maak je doelstellingen met andere woorden concreet.”

Een plan als kompas

De volgende stap is nadenken over hoe je je doelstellingen zal bereiken. “Natuurlijk heb je geen glazen bol maar je kan wel nadenken over de stappen die je zal nemen, hoe je je zal positioneren, hoe en wat je zal communiceren… Aanpassen kan altijd nog later”, adviseert Jarno.

Het gaat trouwens niet zozeer om het plan op zich dan wel op het denkproces dat aan het plan voorafgaat, stelt hij. “Als je een plan opmaakt dan denk je na. Allerlei bedenkingen passeren de revue. Daardoor ben je voorbereid op alle ‘worst case’-scenario’s. Dat is de echte waarde van een plan. Het gaat er niet om of je het plan tot in de puntjes kunt volgen maar wel dat je erover nagedacht hebt, dat je weet waar je naartoe wil en dat je bewust kunt bijsturen.”

Jarno weet als geen ander dat een strategisch plan bedenken en uitzetten niet meteen bovenaan de to do-lijst staat van elke ondernemer. “Toch is het heel belangrijk om na te denken over de toekomst van je bedrijf. Misschien vind je dat moeilijk of heb je weinig inspiratie dan kan ik je helpen. Ik kan je helpen met stappenplannen, denkoefeningen, voorbeelden en ik kan met jou een concreet strategisch plan voor je bedrijf ontwikkelen.

Vraag gerust een gratis strategiesessie aan om er echt werk van te maken”, adviseert Jarno nog tot besluit. 

Samenvatting

Dit is het alternatief voor doelloos hard blijven doordoen: 

 • Doe niet als Forrest Gump
 • Denk na over je doel
 • Maak een stappenplan om je doel te bereiken
 • Evalueer en stel je plan zo nodig bij

Categories
Strategisch denken

Start met strategisch denken

Start met strategisch denken

Gedaan met slappe inkomstenmaanden. Start met strategisch denken

De zomer is de periode om alles rustiger aan te doen. Het gevaar bestaat dat ook in je onderneming alles rustiger wordt, vooral dan op vlak van cashflow. Dat is natuurlijk geen goede zaak. “Met een goede basis zorg je voor stabiliteit in je onderneming en een goede cashflow zodat je bedrijf kan groeien”, zegt Jarno De Smet.

Jarno, zaakvoerder van Jarno De Smet – Groeistrateeg, helpt ambitieuze ondernemers zoals jou om hun bedrijf te optimaliseren en te maximaliseren. Met de juiste systemen krijg je de strategie, leads, sales, cashflow en het team om van je groeibedrijf een echte toponderneming te maken.

Als zaakvoerder van “Jarno De Smet – Groeistrateeg” geeft het me veel voldoening als ik mensen met een hobby kan helpen om van hun passie een beroep te laten maken”, zegt hij. “Dat doe ik door hen universele concepten bij te brengen. Alles wat ik hen vertel en bijbreng heb ik zelf uitgetest. Dat is heel belangrijk. Ik heb technieken, concepten en ideeën geleerd van binnen- en buitenlandse coaches en marketeers maar ik heb vooral veel zaken uitgetest. Het zijn die tips die ik doorgeef aan de ondernemers die ik begeleid, coach of bijsta als marketingstrateeg. De belangrijkste les die ik hen meegeef? Ik leer hen vooral om anders te denken. Om strategisch te denken. Want daar gaat het dikwijls mis.”

Wat is strategisch denken niet?

“Veel ondernemers verwarren strategisch denken met tactisch denken”, stelt Jarno. “Terwijl er een hemelsbreed verschil is tussen beide. Als je tactisch denkt dan doe je nu eens dit en dan eens dat. Ondernemers die tactisch aan marketing doen gaan bijvoorbeeld eenmalig ergens adverteren omdat ze gehoord hebben dat het werkt. Om dan vervolgens vast te stellen dat bij hen de resultaten uitblijven”.

Dat zoveel ondernemers zich laten leiden door tactische marketing heeft veel te maken met de sociale media, meent de bezieler van “Jarno De Smet – Groeistrateeg”. “Op sociale media worden we overspoeld door advertenties voor veelbelovende technieken. Het is verleidelijk om ze toe te passen en er volledig op in te zetten. Maar alleen technieken toepassen alléén werkt niet. Toch niet als je een echt bedrijf wil uitbouwen en ervan wil leven. Als je hoopt of verwacht dat je zo een goede cashflow krijgt voor je bedrijf dan kom je bedrogen uit.”

Wat is strategisch denken wel?

Veel eerder dan een bedrijfsbeleid dat inzet op tactische zetten en de implementatie van (nieuwe) technieken kiest Jarno ervoor om een degelijke strategie uit te stippelen. Dat doet hij dagdagelijks voor zijn klanten en daar haalt hij mooie resultaten mee. “Als je je bedrijf wil optimaliseren en je winst wil maximaliseren dan moet je strategisch denken”, zegt hij overtuigd. “Strategisch denken is bedenken wat je wil en vervolgens een stappenplan maken om die strategie te implementeren.”

Een strategie is een leidraad en helpt je bij vragen die belangrijk zijn voor je bedrijfsvoering zoals: “Hoe trek ik klanten aan?” of: “Welke richting moet ik uit met mijn bedrijf?”
“Het begint allemaal met een goed beeld van wat er al is. Wat heb je al gedaan? Wat werkt? Wat niet? Die evaluatie is het startpunt. Vervolgens is het cruciaal om te weten waar je naartoe wil met je onderneming. Van daaruit kun je een stappenplan maken voor de (verdere) groei van je bedrijf. Die stappen kun je vervolgens omzetten in acties die je kan inplannen en implementeren”.

 

Praktisch voordeel van een marketingkalender

Een handige tool die Jarno altijd gebruikt als hij ondernemers coacht is een marketingkalender. “Een marketingkalender en – plan is eigenlijk onmisbaar”, zegt hij. “Met een marketingkalender heb je als ondernemer overzicht en weet je wat je wanneer moet doen. Je ziet bijvoorbeeld wanneer je weer een mailing moet versturen. Je weet perfect wanneer je voor het laatst een mailing hebt verzonden en wanneer er een nieuwe moet zijn.”

In één adem haalt Jarno een veelgehoord bezwaar aan als het gaat om e-mailcampagnes. “Veel ondernemers zijn bang om te veel e-mails te sturen naar hun leads of klanten. Ze gaan daarbij uit van hun eigen overlopende mailbox en hebben schrik om de mailbox van anderen te vervuilen met hun bedrijfsmails.”
Ook hier is de oplossing: strategisch denken.

“Mailcampagnes mag je niet zien als ‘de mailbox van de ontvanger vervuilen”, vindt Jarno. “Met een goede mailcampagne zet je je op de kaart en positioneer je je als adviseur. Je geeft de ontvanger informatie en je voegt waarde toe. Dat is de basis van een stevige strategie voor je bedrijf: je positioneren als adviseur”.

Meer leren over mailcampagnes? Klik hier!

“Mensen kopen bij mensen die ze vertrouwen. Maar om dat vertrouwen te krijgen is er herkenning nodig en moet je dus regelmatig van je laten horen. Als je maar één keer per maand of zelfs maar één keer per kwartaal iets uitstuurt dan is dat te weinig. Dan krijg je die herkenning niet. Wees dus niet bang om een mailcampagne te bedenken en uit te zetten”.

Overzicht met een marketingkalender

Volgens Jarno is content het hart van ondernemend strategisch denken. Ook daarbij kan een marketingkalender helpen. 

“Content marketing – of waardevolle informatie geven via blogs op je website of via video’s – is heel belangrijk. Het helpt bij je positioneren en je hebt het nodig om leads te creëren. Het is belangrijk om tijd uit te trekken om die content te maken, of dat nu schrijven is of filmpjes of video’s opnemen.

Je hoeft daar trouwens niet elke week tijd voor in te plannen. Wel raad ik aan om de content voor je bedrijf te maken op bepaalde dagen die je van tevoren vastlegt. Je kan perfect één keer om de paar weken of zelfs om de paar maanden een blok uittrekken om alle content te maken. De inplanning van die content en de verspreiding ervan kun je makkelijk automatiseren. Maar het begint wel met  de dagen waarop je gaat werken aan je contentmarketing in te plannen in een marketingkalender. Ook dat maakt dus deel uit van je strategie”.

Wil je ook de strategie van je bedrijf verbeteren? Hou dan de Facebook-pagina in de gaten om te weten wanneer het volgende avondseminarie of de volgende ontbijtsessie van “Jarno De Smet – Groeistrateeg” is. Tijdens die evenementen breng ik ondernemers samen. We wisselen ideeën uit en ik geef nog meer tips en tricks die je helpen om je bedrijf te doen groeien en te optimaliseren.

Samenvatting

Wat zijn de voordelen van strategisch denken?
– overzicht en doelgerichtheid
– een doordacht stappenplan
– inzicht in de take